Agnjica Čenar-Schuster – Lako je ili ne

Agnjica Čenar-Schuster

Lako je ili ne

Lako je biti upisan u čijem imeniku, teško je biti upisan u čijem srcu.

Lako je suditi o falinga drugih, teško je priznati svoje falinge.

Lako je govoriti prez premišljavanja, teško je ukrotiti svoj jezik.

Lako je raniti drugoga, teško je ciliti duševne rane.

Lako je postaviti pravila, teško je držati ih se.

Lako je kazati se kot trijumfator, teško je priznati gubitak.

Lako je sanjati svaku noć, teško je ostvariti sanje.

Lako je diviti se punomu misecu, teško je viditi i drugu stran.

Lako je potrknuti se, teško je stati se.

Lako je uživati žitak, teško je živiti u poteškoća i skrbi.

Lako je obećati, teško je držati obećanja.

Lako je kritizirati, teško je poboljšati se.

Lako je primati, teško je davati.

Lako je načinjati pogriške, teško je učiti se od njih.

Lako je brbljati molitve, teško je najti Boga i živiti s njim.

Lako je imati vizije, a teško je slijediti je.

-ica

Hrvatske novine, 8/2014, 8.

Agnjica Čenar-Schuster – Cvatu mi rože

Agnjica Čenar-Schuster

Cvatu mi rože

Plakala sam se

neznajuć da mi je žitak

učinio veliku uslugu

Plakala sam se

a nijedna suza nije bila zaman

svaka se je pretvorila u rožu

Plakala sam se

nad prošlosti

na pragu u bolju budućnost

Plakala sam se

zbog veselja i žalosti

zbog duševnih boli

pak iz šale

Plakala sam se

gledala mehure sapunice

kot pucaju

Plakala sam se

oslobadjala dušu

Plakala sam se i plakala

zbog luka

razbitoga lončića

propušćenih šansov

i zbogomdavanja

Plakala sam se i plakala

Koliko ne znam

Naplakala sam se dost

Kot rodna godinica

sam se plakala

neznajuć da mi je žitak

učinio veliku uslugu

Svaka suza se je pretvorila u rožu

I tako mi danas cvatu rože

-ica

Hrvatske novine, 28/19, 16

Agnjica Čenar-Schuster – Sentimental journey blues

Agnjica Čenar-Schuster

Sentimental journey blues

Jesensko lišće šanžira

u svoji žarki farba.

Vrijeda će pasti s kit i kitic.

Jesen nam skraćuje dan,

a noći produžuje vijek.

Mrzlina se u dome riva.

Drhćemo od melankolije.

U naši duša svita blues:

Plave note rapsodije!

Jesenske magle

se šmugljaju po zemlji.

Gustoća muti naše poglede

u zutrašnjicu.

Mrači nam se vijek.

Drhće još i sova na panju.

U naši duša svira blues:

Plave note rapsodije!

Jesenske duše u mraku

išću svoje plave ritme.

Doba je za tužne note:

Plave rapsodije duše!

Uzrok sentimenta

to renew old memories.

Stari spominki na ljeto:

Moje plave note

Rapsodija duše!

Uzrok sentimenta

to set my heart at ease

Za mirnu dušu:

Sentimental journey blues.

-ica

Hrvatske novine, 38/2019, 16

Agnjica Čenar-Schuster – Kako važan je neuspjeh

Agnjica Čenar-Schuster

Kako važan je neuspjeh

neuspjeh je prilika

učiti se od neuspjeha

minjati poglede

nastaviti eksperimentiranjem

prihvaćati nove izazove

zauzimati nove perspektive

hraniti ufanje

razvijati kreativnost

neuspjeh je prilika

za uspjeh

neuspjeh je simbol

za nedovršenost

za zrejanje vizijov

za hrabrost

na novi početak

za ulaganje muke

za divan ishod

neuspjeh je simbol

za uspjeh

neuspjeh je prilika

da živim

da se zahustim posla

da gajim interese

da koracam po novi puti

da se razvijam

da ostvarim velika djela

da pustim klicu uspjeha

za bolje zutra

neuspjeh je početak

uspjeh je cilj

-ica

Hrvatske novine 35/2019, 12.

Agnjica Čenar-Schuster – Sanjam samoću

Agnjica Čenar-Schuster

Sanjam samoću

Sanjam samoću

da si zbrojim rane

zaklenem u škatuljici

im velim adieu!

Sanjam samoću

da pomećem čripe

za novu cjelinu

da zaživim!

Sanjam samoću

i da se igram igru

pitanj i odgovorov

da se snajdem

opet pronajdem!

Sanjam samoću

da se objamim

pomilujem!

Sanjam samoću

da pogledam

gdo mi je vjeran

gdo iznevjeren!

Sanjam samoću

da spoznam

srića nije ćut

nego stanje!

Sanjam samoću

da nahranim dušu

da se pogodim

s nutarnjim i vanjskim!

Sanjam samoću

da iskusim mir!

-ica

Hrvatske novine, 33.-34./2019, 18

Agnjica Čenar-Schuster – Došla sam

Agnjica Čenar-Schuster

Došla sam

Došla sam gledati

iz znatiželje

kako vrime žito melje

prihvatiti izazove

svakidanje pozive

Došla sam na livade

boriti se za ideale

protiv vjetarnic

pogibelnih klaonic

Došla sam saditi sad

ostaviti slast

Došla sam u sadašnjost

nimam budućnost

ostavljam živu prošlost

Došla sam slušati

kušati

užiti čas

u luki danas

Došla sam

u svoje ime

naučiti se brime

Ne žalujem za prošlošću

i nisam dite s budućnošću

Došla sam spoznati

žitak nije vječan

-ica

Hrvatske novine, 30/2019, 12

Agnjica Čenar-Schuster – Bila sam dite

Agnjica Čenar-Schuster

Bila sam dite

Bila sam dite.
Svit, u kom sam živila, mi je bio najbolji. Nisam iskala boljega. Prihvaćala sam životne krivulje, a opet danas priželjkivala zutra. Padala sam i stajala se. Znala sam, da sam jedinstvena, da se ne tribam miriti s nikim.

Bila sam dite.
Prirodno sam prilazila zadaćam. Ničega se nisam bojala, ni noći. Živila sam u ritmu žitka i nije mi bilo u peti da utičem na njega. Živila sam igrajući se i uživala lakoću žitka. Znala sam: Žitak je igra, i igrala sam se.

Bila sam dite.
Ljubila sam svoje najmilije, a oni mene. Ljubav mi se je svenek vraćala kot se vraća labda tenisača u igri. Bila mi je to najdraža igra mojega maloga žitka. Vrebac u rukici mi je bio draži, nego golub na krovu.

Bila sam dite.
Mnoge dobre odluke su mi iz toga vrimena, i tako sam počela mnoge velike projekte, ke polako izvršavam. Svaki dan sam znala ispuniti žitkom, kot da mi je poslidnji.

Danas išćem dite u sebi.

-ica

Hrvatske novine, 27/2019, 18

%d blogeri kao ovaj: