Ah brate, zašto si nestao …

15. smrtni dan Franca Rottera:

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2825849/

Tužba za bratom:

https://ivansic.wordpress.com/2017/02/14/augustin-blazovic-tuzba-za-bratom/

Ah brate, zašto si nestao u ništa!

I za tvoju lešinu prevaren jesam.

Čini se, dio tvoj uzela j’ zemlja,

Makar da još pod vedrim nebom počivaš.

Franci

2_Croatia liberata, 2002.

2_Croatia liberata, 2002.

 

Popratno pismo uz poemu CROATIA liberata

Popratno pismo uz CROATIA liberata:

                                      Beč, 5./6. 3. 1995.

Dragi Nikola!

U ruka držite moj žitak. Ovo je moj teštamenat i moj rodni list, skradnja moja ura i nov početak, buna, obnova i totalni boj, u kom sam jur sve dao, još i zadnji izdah svoj; ali uprav ta sapa ide sada svojim putem i neće se ugasiti oganj mojih riči, dokle mar jedan človik odsapne duh, ki u žaru njih sviti. Ovo nije “porod od tmine”, već porod u tamninu, u ovu gradišćansku i gradišćanskohrvatsku škurinu človičjega pakla.

“Iz krvi sam iscrpio krunu, da ju Tebi, čitatelju, človiče, rodjen od svitlosti, a često ogradjen tminom, da ju Tebi, stvorenju jedino, položim na glavu. Iskaži se dostojnim nositi ju, ne zanemarmetaj, ča Ti je dano, ne biži pred Tobom, ne shranjaj se u drugom, ne skloni se u drugim i drugi; u Tebi bije sila nemisljiva, iskonska i davna, budi kralj Tvojega žitka, budi Tvoja istina” – to bi mogla biti moja poruka čitateljicam i čitateljem. To ali i nije nikakova poruka, ar ovo djelo ne odgaja ni poučava, ono samo živi za se, kot takovo, prez svake namjere, kot postojeće, ta bīt joj je dosta!

Ovo nije osuda, već moj skradnji sud. Neka me osudjuju, neka me zanemarmetuju, neka psuju i pljuju na mene, ali neka znaju – osudio sam i samog sebe, optužio sam se i sam! Iz dubine mojih ranov kričim: Gledajte me ranjenoga, gledajte me zatopljenoga u suza, čujte moje boli, ali znajte – ja živim svoju sudbinu; ne osudjujem ljude dobre volje, dobrohotne, dobronamjerne, ne bičujem one, ki ne znaju za sebe, samo velim: čujte moje riči, čujte moj krik, slijedite moje bivanje u riči i bit ćete novi ljudi i budućnost i žitak u budućnosti za budućnost. Ne pravam sužalovanja, ni suosjećanja, nigdor mi nije ništa dužan. Sve sam platio, preplatio. Dao sam vam sve, i to vam nije bilo dosta. Nisam vaša žrtva za kom morate plakati. Nisam vaš mrtvi idol, koga smite obožavati. Živ sam, ovde sam, i sada mi stavite pitanja na ke sam vam dao odgovor. Razložite mi vašu vjeru, razložite rasvićenomu, ča je “goristajanje” i kade biva “goristani” ako ne med vami.

Evo mene, zničite me, ali znajte, da je vaše zničenje nek privrimeno, a moj bitak nima vrimena, ja ću dojti i dojti i dojti, dokle uvidite, da je moj put istina, da je istina besmrtna, da je moja istina ljubav radi ljubavi, da je ljubav besmrtna, bezvrimena istina.  – Ovo, ada, bi još dodao.

O meni su ljudi često mislili onako, kako su čuli, da moram biti. Ogovaranje i omrazivanje je temelj takovoga gledišća. Otkada imam svist, suočen sam s predrasudami i ismihavanjem i zlonamjernošću. Gledeći najzad je to bila prednost, zahvaljujem se svim zlonamjernjakom i svinjarom, da su me ovako daleko spravili. Hvala! Sada ali već ne more biti sumnje, gdo jesam i ča jesam, sve je napisano i sve je jasno, otvoreno, odn. ništa opet nije jasno, a kamoli razumljivo – o to mora tako biti.

Sām još ne razumim sve, čemu sam dao riči, ali znam, da to mora tako bitio, i ne drugačije, samo tako, kako jest! Mislim, da ne morem zaminjiti niti jedne riči, sve je u sebi samorazumljivo. Ča znači “teštamenat”? – Za to kanim dati primjer – prijevod je ovo pjesme francuskoga pjesnika Alfreda de Musseta, pjesma nosi naslov “Tirstesse”:

J’ai perdu ma force et ma vie,
Et mes amis et ma gaieté;
J’ai perdu jusqu’à la fierté
Qui faisait croire à mon génie.

Quand j’ai connu la Vérité,
J’ai cru que c’était une amie;
Quand je l’ai comprise et sentie,
J’en étais déjà dégoûté.

Et pourtant elle est éternelle,
Et ceux qui se sont passés d’elle
Ici-bas ont tout ignoré.

Dieu parle, il faut qu’on lui réponde.
Le seul bien qui me reste au monde
Est d’avoir quelquefois pleuré.

Na ovu pjesmu sam uprav danas mislio, kad sam se odlučio, da Vam ipak pošaljem manuskript, tako da bar jedan človik zna za njega i da ga pročita i recipira. Mislim, da je kod Vas najvjerojatnije, da ćete ga shvatiti u najopširnijem i najdubljem i najtankoćutnijem zahvatu. Nisam namjeravao ikada objaviti manuskript, ali osvidočen sam, da je to potribno. (ZIGH ga more objaviti!) Pitanje je samo: Kada? Ako sada objavim mi cvate pakao iz Hrvatske. To mi je pravoda, principijelno svejedno! Nesiguran sam vindar:

Odzgor citirana pjesma završava turobno i tužno. Prevodio sam ju danas jutro na sljedeću formu:

Izgubio sam snagu i žitak
I moje druge i moju radost,
Izgubio sam još i gizdavost
Ka mi j’ hinjila moj ženi-bitak.

Kad sam ja spoznao Istinitost
Mislio sam, da je tovarušak;
Kad sam pak shvatio nje prevarak,
Zauzela me je zasićenost.

I ona se ne da prevariti
I ti, hoteć se nje osloboditi
Tu odzdol gajili su oholost.

Bog govori, triba odgovorit
Jedino, ča ostavljam za ov svit
Jesu suze pak još bivša žalost.

Ovo bi mogao biti konac za moje riči. Ali on nije. Ne ostavljam žalost, nego radost i budjenje i procvat i svitlo. Morao sam umiriti u riči, da doživim svoj preporod, a to je moj rodni list! Morao sam ostaviti sve i odreći se svega, da budem slobodan, slobodniji, nego ikada, za uvijek!

Smrt i porod, ada, to je jedno, nerazlučivo. Čitajte, … od početka do konca, ne preskačite, linerano, mirno, ništar ne očekujući, zaboravite sve, ča sam do sada pisao, ča sam do sada u ovom pismu kazao, čitajte i ne čudite se, uzmite sve kot jest, čitajte s oči novorodjenoga. Nećete veljek sve razumiti, ali kot sam rekao: ne more se sve razumiti, ni veljek, ni postupno, ar je mnoštvo skriveno, na čim se još i ja veselim, kad je najdem.

Čitajte, i vidit ćete, i čut ćete, i slutit ćete.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                              

Franc

Franc Rotter, Croatia liberata, 2002, str. 142-146 (Popratno pismo uz CROATIA liberata)

Franc Rotter, Croatia liberata. Poema, Željezno, 2002.

Pogovor je napisao: dr. Nikola Benčić, str. 125-141

Nakon čitanja u KUGI u Velikom Borištofu (Mudrosti pun ormar 6) smo se odlučili objaviti i pogovor.

29.2.2016.

!Cl_pogovor_NB_2016_finalna_korekture 2016

!Cl_pogovor_NB_2016_finalna_2002 i korekture 2016 (korekture su crvene)

Croatia liberataFranci

Poema CROATIA liberata je sada u cjelini na blogu.

Početak: 16./17.9.2013., Und alles sei damit gesagt

Popratno pismo i time kraj ovoga ciklusa: 31.12.2013. (… ništa nije slučajno … JČ)

daljnje informacije o knjigi/knjizi:

Gradišćanskohrvatska biblioteka, 9. svezak

Knjiga 85 Hrvatskoga štamparskoga društva u suradnji sa Znanstvenim institutom Gradišćanskih Hrvatov, © Željezno 2002.

Franc Rotter, CROATIA liberata, poema

Gradišćanskohrvatska biblioteka:

urednički odbor biblioteke pelja: Nikola Benčić

uredniki ove knjige: Nikola Benčić, Ivan Rotter

unositeljica teksta: Judita Benčić

prelom: Antonel Pranjić

pregledatelj teksta: Ivan Rotter

omot i grafičko rješenje: Jurica Čenar

izdavač: Hrvatsko štamparsko društvo, 7000 Eisenstadt/Željezno, Hotterweg 54

tisak: Gröbner Druck, Oberwart/Felsőőr/Borta

ISBN 3-9010-51-295

© 2002

Izdavanje ove knjige je pomoglo Savezno kancelarstvo iz fonda za podupiranje narodnih grup

CROATIA liberata – Im Namen des Erlösers!

CROATIA liberata

Im Namen des Erlösers!

Ich schreibe über den Krieg,

der tobt in mir seit ew’gen Zeiten,

auch wenn ich Beute keine krieg’,

ewig werd’ ich ihn bestreiten.

Ich schreie in die Nächte,

dass der Tag der Dunkelheit nicht weicht,

dass die Finsternis den Thron sich nicht erschleicht -,

doch die Zeit beharrt auf ihrem Rechte.

Schatten trennt sich nicht vom Licht

Nacht hält dem Tage Treue,

das sind Ehen, die keine Kirche bricht,

und ich scheide jeden Tag aufs Neue.

Franc Rotter, Croatia liberata, 2002, str. 9

1995, na dan ispita (Franc Rotter, Slavistika Beč/Wien, diplomski ispit, obrana diplomsloga djela kod prof. Radoslava Katičića)

CROATIA liberata – Wen soll ich noch beweinen

Wen soll ich noch beweinen

zwei Tote sind hier zu beklagen

Sprachlosigkeit soll diese Zweisamkeit vereinen

des Nachts kann das Wort nicht tagen.

Bist Du jetzt, so war ich jetzt.

Was soll ich halten von der Zeit

ihr Vergehen, Fliehen, ihr Verrinnen?

Was erwarten von der Zeit?

Ihr Anfang bin ich, ihr Beginnen.

Dein Tod kleidet sich in karge Worte

und flüstert mir erhaben zu,

dass er die Zeit nicht kenne

Vergehendes nicht, doch Kommendes sähe

weil Er nie ruhte, aber aufbräche,

dass Er zur Ruhelosigkeit sich bekenne

niemals mitleidig um sich blicken wolle

niemals sehen, nur gesehen werden möchte,

denn wer nicht fliehe

dem seien die Dinge auf der Flucht,

wer um sich blicke

den blickten vergehende Dinge an.

Franc Rotter, Croatia liberata, 2002, str. 10

CROATIA liberata – Nein, nie würde Er verharren

Nein, nie würde Er verharren

Soll Er denn im Angesicht der Geburt

die Vergangenheit entdecken?

Soll Er wie jene, die ihm nachtrauern

in Altgier verfallen

sich Seine Zukunft ververgangenheitigen?

Auf den Gräbern thronen seine Siegeskränze

auf den Höfen liegt der Frieden brach -,

hier ruht ein Hafen ohne Grenze,

der uferlos in Stille stach.

Franc Rotter, Croatia liberata, 2002, str. 11

CROATIA liberata – Die Zeit weilt alle Stunden

Die Zeit weilt alle Stunden

und teilt das Leben mir in zwei

vor mir seh’ ich

was mein Leben war

von mir wendet sich

somit nehm’ ich es wahr,

der Zukunft hat das Leben den Rücken gekehrt

rückwärts geh’ ich in die Zukunft

ohne Rückhalt falle ich

und von Zukunft weiß ich

weil sie vergänglich ist,

Rückkehr also ist die Zukunft

der Vergangenheit also wandte ich das Antlitz zu,

wo ich auch schreite

wohin die Blicke ich auch richte

ich lebe nur an einer Seite

durch Rückfall halte ich Schwur

dem zeitlichen Geleite.

Franc Rotter, Croatia liberata, 2002, str. 12

CROATIA liberata – Dein letzter Hauch

Dein letzter Hauch

hat die Segel der Nacht gefüllt

beflaggt mit dem Rauch

geweihter Totenkränze

kommt und geht die Barke unerkannt

aus dem Tiefen

Dunkelheit lichtend

über jede Grenze.

Wohin, frage ich

weht die Leidenschaft Dich fort?

Wohin, klage ich

trägt dein zeitloser Anfang das Wort?

Vor dem Warum, sage ich

sind alle Menschen gleich

und die Menschheit ist an Totsein reich.

Franc Rotter, Croatia liberata, 2002, str. 13

CROATIA liberata – Die Zeit ist nicht Gegenstand der Zeit

Die Zeit ist nicht Gegenstand der Zeit

ins Gedächtnis ist sie mir gewebt

ich vermag den toten Faden nicht zu finden

der Vergangenheit ist er in die Hand gelegt

doch dies Suchen ist ein Entschwinden

doch dies Entschwinden sucht mich heim.

Ich spüre die Kälte schon in mir

und die wilden Winde

über meinem Wachen wachsen

aus meinen Augen fallen die letzten Blätter

auf ein bodenloses Los

in die sinnesbetäubende Stille vieler Worte.

So klage ich hinab zur Erde,

dass die Welt der Sprache eine neue werde,

dass ich entliehe aus dem Kreuzgerede kugelhageliger Rosenkränze,

dass ich mich nicht im Kreise

mehr nach Deinem Winde drehe,

dass ich als Treugefährte Deiner Reise

gedächtnislos in weite Zukunft gehe

vermächtnislos breitem Verrinnen widerstehe.

Franc Rotter, Croatia liberata, 2002, str. 14

CROATIA liberata – Ich wähnte mich des Anfangs aller Tage

Ich wähnte mich des Anfangs aller Tage,

die den Kreuzweg im Schatten hinterlassen

weh’, wie kann ich je die Lichter fassen,

die sich mit dem Totsein kreuzen.

In allen Augen kreuzen jetzt die Meere

berauschend vom Gebote zum Gebot

sie suchen Leben nicht, aber den Tod –

nach Antwort sehnt’ ich mich, nicht nach Frage!

Meer, berauscht von Stille

in deinem Silber sinkend

spiegelt sich unsichtbarer Wille

und grüßt das Weite wellenwinkend.

Franc Rotter, Croatia liberata, 2002, str. 15

CROATIA liberata – Nein, Lügen sind es

Nein, Lügen sind es,

die auf Zungenwellen angetrieben kamen

Heucheleien sind es,

worunter meine letzten Worte erlahmen

Verräterin, Du bist es:

an Ufern weißer Hände

ward ich gestrandet

zwischen roten Klippen

gebrandet ward mein Vertriebensein.

hier war ich –

salzzerfressen, blutgebadet,

wortverdrossen, spracherdrosselt.

Hier will ich nie mehr sein!

Franc Rotter, Croatia liberata, 2002, str. 16

%d blogeri kao ovaj: