Franjo Kröpfl – Mojoj pokojnoj majki

Franjo Kröpfl

Mojoj pokojnoj majki

Većkrat kot da b‘ vidio tvoje blijede ruke

Djelati za mene i trpiti muke.

Kot da b’ vidio tvoje oči k nebu zdizat,

Boga Višnjega za pomoć zazivat.

Pri mojem betegu ti si me dvorila. –

Bud’ ti stokrat hvala, majka dobra, mila!

Topli vjetar sada propuhuje tvoj grob;

Neka bude plaćnik tebi v nebu sam Bog!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 62.

maki>majki

Franjo Kröpfl – Pozdrav novoga farnika

Franjo Kröpfl

Pozdrav novoga farnika

Živili, živili!

Pozdravljeni nam bili,

Kad stupite k nam u selo,

Ko vas čeka ovde cijelo,

Da vas primi radošćom

Va vaš dom, novi dom!

Živili, živili!

Pozdravljeni nam bili!

Polag Božje providnosti

Peljajte nas put kriposti,

Da b‘ va vjeri živili,

Živili – umrli!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 68.

Franjo Kröpfl – Na inštalaciju farniku

Franjo Kröpfl

Na inštalaciju farniku

Bog vas je donesao

Va ‘vo naše selo,

Ko vas je čekalo

Željno i veselo.

Dugo smo mi bili

Čreda prez pastira,

Ki od svojih ovčic

Zle vuke odtira.

Pozdravljeni bud’te

Na crikveni vrati,

Kad vas u stan božji

Cijelo selo prati.

Jer ovo je mjesto

Duševnoga mira,

Kade svemu selu

Blagoslov izvira.

Učite nas žive,

S mrtvih se spomen’te,

Dilite nam gusto

Svete sakramente.

Da se vaši vjerni

Krivice izbavu,

I svi dospenemo

U nebesku slavu.

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 70.

Na instalaciju farnika

božji>Božji

spomente>spomen’te>spomenite

Franjo Kröpfl – Primanje duhovnoga oca

Franjo Kröpfl

Primanje duhovnoga oca

Bože, hvala budi

   Tebi svaki čas,

Da moremo primit

   Slugu Ti danas!

Providnost je Božja

   Vas donesla k nam,

Budite duhovni

   Dobri otac nam!

Kažite nam dici

   Božje riči sjaj,

Peljajte nas pute

   U nebeski raj!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 72.

Franjo Kröpfl – Zbogomdavanje farniku

Franjo Kröpfl

Zbogomdavanje farniku

Sad jur dugo vrime ste nas učili,

Kako da bi Boga od srca ljubili.

Prali nam dušice u svetoj pokori,

Da veruga griha dušu ne umori.

A sada stojimo evo na rastanku

I ljubavi naše dajemo zazlamku.

Ovo cvijeće lipo je zlamenje hvale,

Primite je, molim, od dičice male!

Bože, daj blagoslov ovoj vašoj sitvi!

Spomente se iz nas većkrat u molitvi!

Mi ćemo za vas Boga moliti,

Dica ove fare ne hte vas zabiti!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 73.

Franjo Kröpfl – K srebrnomu piru

Franjo Kröpfl

K srebrnomu piru

Pred dvadesetpet ljeti ste se zaručili

I božji blagoslov onda ste primili.

Zato budi hvala prezmožnomu Bogu

Za sriću, blaženstvo a i žalost mnogu!

Sakramenat hištva šipku je spodoban,

Ki je rožicami i trnjem obložan.

Rože zlamenuju sriću, radovanje,

A trnje nevolju ino tugovanje.

Primite vi danas naše čestitanje,

Bog neka usliši naše dobre želje!

Udili vam zdravlje, dug žitak uza to,

Da se koč svečuje i veselje Zlato.

Na današnji danak, na vaš pir srebrni

Bog vam svaku tugu na radost obrni!

A na koncu žitka, dragi kum i kuma,

Vaša plaća budi nebeska koruna!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 74.

božji>Božji

Franjo Kröpfl – Lučenje od škole

Franjo Kröpfl

Lučenje od škole

Mi ćemo ostavit sada školske hiže

I ćemo stat morat u svit, žitku bliže!

Jer za život smo se mi svagda učili

Kad smo se u školi ozbiljno mučili.

Krivo misli svaki, ki se brani tera,

Dokonjat će tako, kotno lijeni Pera!

Jer se nij učio dobro svoju zadaću,

Nego otpišivao školsku i domaću.

Mi ali stojimo na dobrom temelju!

To imamo hvalit svomu učitelju,

Ki nam je bio uvijek pelda i tanačnik,

Pri našem razvitku dobar naš pomoćnik.

To, ča smo primili u svem školskom času

Bit će nam na korist u žitku i spasu,

Koga su kazali uz sve svitsko znanje

Naš otac duhovni na dušno spoznanje.

Jedni od nas ćedu gradit novo stanje,

Drugi opet zibrat poljodjeosko zvanje,

Treti stat uz stroje ili uz stolicu, –

Svi borit za vjeru, narod i pravicu.

Zato, zbogom škola i svi školski drugi!

Pratite nas sada k našoj novoj prugi,

Ka će bit i vaša, kad vam mine vrime. –

Lučimo se sada svi u Božje ime!

Zbogom braci, sestre, braća skupne krvi!

Čuvajmo prijateljstvo, da se ne razmrvi!

Željimo vam sriću na putu života,

Neka vam pomaže svim Božja dobrota!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 125.

Franjo/Franz Kröpfl (učitelj u Gerištofu)

kot no>kotno; prijatelstvo>prijateljstvo

otpisati, otpišivati (prepisati, prepisivati)

%d blogeri kao ovaj: