Anton Leopold – Gradišćanski hrvatski gaj (zbirka pjesama) – Predgovor

Anton Leopold

Gradišćanski hrvatski gaj (zbirka pjesama)

Predgovor

Dostkrat obratili su se na mene učitelji, dica i drugi ljudi iz naroda s molbom, da im nabavim ili sām napišem ku pjesmicu za čestitanje ili deklamiranje pri kakovoj zgodi. Stoga se vidi potriboća, da bi se izdala jedna zbirka pjesam, ke su prikladne za takove svrhe. I tako sam se dao na djelo, da saberem ove pjesme i sastavim ih u ovu zbirku. Sve ove pjesme uzete su iz bogatoga vrtljaca naše gradišćanske književnosti, dakle iz umjetnoga pjesničtva Gradišćanskih Hrvatov. Jedina iznimka su nekolike pjesmice od gospe Jelke Gregorić, ka nije rodjena Gradišćanska, ali živi jur duga ljeta u Gradišću i sudjeluje u našoj književnosti, U ovoj su zbirki po mogućnosti zastupani svi naši poznati pjesniki, a i oni, ki su samo koč-toč napisali ku pjesmicu ili pokušavali pjevati ili stihe stvarati. Dakle moja namjera je bila, predstaviti naše umjetno pjesničtvo početo od Ficka do Miloradića, od Blaževića do F. Sučića i A. Blazovića. Uzeo sam samo one naše pjesme, kod kih se zna tko ih je napisao. Žalim, da sam na mnoge zgodne pjesme naišao, kod kih nije bilo označeno ime autora, niti sam mogao pronaći, tko ih je stvorio. Ove pjesme nisam zeo u zbirku. Pri izabranju pjesam za ovu zbirku tribalo se je u prvom redu zgledati na to, da u obzir dojdu onakove pjesmice, ke su po svojem sadržaju prigodne, da odgovaraju već zgora spomenutomu cilju ove knjige. U nekom pogledu imao sam i teškoće, da si najdem takovih pjesam u dovoljnom broju. Dočim sam imao na raspolaganje dovoljno pjesam za Majkin dan, domovinskih i onakovih, ke opisuju lipotu i prominljivosti prirode, manjkale su mi pred svim pjesme odgojiteljskoga karaktera pak zdravice i čestitke za različne prilike. Ovde sam morao da si sām pomognem i napišem nekoliko ovakovih pjesam. Stoga će znamda komu-tomu u oči pasti, da ima prilično velik broj mojih vlastitih pjesam u zbirki, ča ali nije bila lična i bezuvjetna namjera, nego više potriboća, da nisam mogao drugih sposobnih najti za istu svrhu. Na drugu stran znam reći, da nisam imao suradnikov, ki bi mi pomogli pri sabiranju pjesam i sastavljanju ovoga djela.

U ovoj zbirki ima tako pjesmic-čestitkov za Božić, Vazam, Novo ljeto, imendan, rodjendan, zeleni, srebrni i zlati pir za mladu, srebrnu i zlatu mašu i druge zgode. Brojno su zastupane pjesmice za Majkin dan, molitvice i pjesmice vjerskoga sadržaja. Dalje ima stihov za konac škole, žetvenu zahvalnicu, državni svetak i druge obiteljske, narodne i domovinske svečanosti. Ostale pjesme neka služu kao podučavni predmet za napamet naučiti u školi, a nenazadnje kao štivo za male i velike.

Pojedini ciklusi sadržavaju zasebne vrsti pjesam. BOG I ČLOVIK: Molitvice, nabožne, odgojiteljske i podučne pjesmice; dakle riči i misli, ke povezuju človika s Bogom i nebom i glasu ljubav prema bližnjemu. DOMOVINA I NAROD: Domoljubne i narodne pjesme. Slike i ljubav prema domovini, narodu i materinskomu jeziku. MAJKA I MAJKIN DAN: Pjesme o majki, ke su sve prigodne za krasnoslovljenje pri svečevanju Majkinoga dana.

OD SRCA DO SRCA: Čestitke različne vrste, zdravice i posvetnice. OG ZORE DO MRAKA: Slike, promatranja i zbivanja kroz jedan dan na selu: OD CVIJEĆA DO SNIGA: Put kroz ljetne dobe. Pojave, slike i djelo kroz cijelo ljeto. OD NOVOGA DO STAROGA LJETA: Prolazak kroz svetke, vjerski život jednoga ljeta.

Naglasiti još hoću, da se ova zbirka nikako ne more gledati kao jedna antologija, zbirka, ka bi predstavljala samo najbolja djela i cjelokupno pjesničtvo Gradišćanskih Hrvatov. Pjesme, ke su ovde sadržane, izabrane su – kako sam već naglasio – prema tomu, da u prvom redu odgovaraju okviru i zadaći svoje svrhe, i da one nisu predužičke i preteške za dalekosežnost dičjega duha. Zato izostaju i ljubavne pjesme pak onakova djela, ka su više-manje primirena shvaćanju i duhu odrasloga človika. Ipak i s ovom se zbirkom prikazuje dobar dio našega „umjetnoga“ pjesničtva, ko je gledeć na naš „mali roj i broj“ vrlo bogato, veoma šaroliko, puno mudrosti, lipote, slikovitosti, topline i nježnosti.

Glede metrike pojedinih pjesam hoću napomenuti samo to, da je najveći dio prinosev ovoga sveska ispjevan prije Drugoga svitskoga boja ili kratko poslije, naime u času, kada smo još pisali starinskim pravopisom. To se u metriki opaža osobito kod glagolov u obliku prošloga vrimena (prije smo pisali „bil“, danas pišemo „bio“ ili „va“, danas „u“). Prema tomu je slovo „l“ vokalizirano samo radi pravopisa, ali ne i glede metrike (izvan nekoliko iznimak).

Koncem pozivam naše veleštovane g. učitelje, velečasne g. duhovne oce, peljače društav, roditelje i sve druge dobre Hrvate, da se koristu ovimi pjesmami pri različni priredba, predstava i drugi zgoda, i ovako našu dicu i narod upoznaju s našim pjesničtvom, a u dicu zacipu zanimanje za jednu od najlipših i najplemenitijih vrsti umjetnosti, za pjesničtvo.

A vi, dica, čitajte rado naše pjesme i naučite se ih mnogo napamet. Neka vam one budu na lip nauk, ugodnu zabavu i slatku radost.

Anton Leopold

 

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 5-6.

 

ciklusi:

 • Domovina i narod
 • Majka i Majkin dan
 • Od srca do srca
 • Od zore do mraka
 • Od cvijeća do sniga
 • Od novoga do staroga ljeta
 • Bog i človik

 

32. ciklus su pjesme iz zbirke Gradišćanski hrvatski gaj.

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967.

Tisak: Rötzer Druck, Željezno.

Pjesme iz književnosti gradišćanskih Hrvata za hrvatsku školsku dicu i mladinu.

Sabrao i uredio: Anton Leopold.

 • početak: 4. 3. 2019.
 • kraj: 31. 12. 2019.
 • kategorija: Gradišćanski hrvatski gaj_1967, ghrv književnost; autor pjesme
 • pjesnik, naslov, pjesma, izvor

korektura: do 5. 4. 2019. (23. 4. 2019.)

korektura: do 30. 6. 2019. (31. 5. 2019.)

korektura: do 31. 8. 2019. (11. 7. 2019.)

korektura: do 31. 12. 2019. (23. 12. 2019.)

Gradišćanski hrvatski gaj_1967_

Mate Miloradić – Bog i Hrvati

Bog i človik

Mate Miloradić

Bog i Hrvati

Bože, ki si na višini,

Ki narodom živit daš,

   Svega svita Bog jedini,

Kralj, Otac, Branitelj naš!

   Ta hrvatski narod mali

Rad bi živit, rast i cvast!

   Dugo su ga Turki klali,

Ti mu nisi dao propast!

   Smrt na kolcu, ne na križu…

Ti si gledao grozni čin…

   Ruke s groba k Tebi dižu

Oci, majke, kćer i sin!

   Za toliku bol i ranu,

Za toliki strah i big,

   Za toliku krv proljanu

Plaću prosi mučenik!

   Ne to prosi, da na druge

Sebe stavi kot tiran;

   Neg da lanci i veruge

Padnu svim na svaku stran!

   Da nek same dobre ljude

Hrani širom Božji svit,

   A Hrvatu radost bude:

Med dobrimi dobar bit!

   Da od boja, kuge, glada

Čuvaš svit i svaki kut;

   Da na zemlji zmožno vlada

Sloboda uz mar i trud!

   Da Te slavi muž i žena,

Oci, majke, svi okrug,

   Od kolena do kolena

Sin i kćer i daljni vnuk!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 9.

Link:

https://ivansic.wordpress.com/2018/06/02/mate-mersic-miloradic-bog-i-hrvati/

Jožef Pajrić – Jutarnja molitva

Jožef Pajrić

Jutarnja molitva

Bože! Da sam dite malo

Minulu noć mirno spalo,

I da se sad zdravo stajem –

Od srca Ti hvalu dajem!

Bud’ mi i ov dan zaviće,

Očuvaj me sve nesriće!

O, nebeski Otac mili,

Milost Tvoju meni dili!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 10.

Mate Miloradić – Jutarnja molitva

Mate Miloradić

Jutarnja molitva

Kad se stanem, k tebi zdahnem,

Bog Otac, Stvoritelj moj!

Čuvao si me noćno vrime,

I danom uza me stoj!

Tebe slavi va ljubavi

Dite Tvoje, cijeli svit;

Daj mi znati, spunjevati

Tvoju svetu zapovid.

Jezuš mili! Pomoć dili,

Da se ugnem zloćam svim;

Ter Ti cijeli danak bijeli

Čisto srce posvetim.

O Marija, najmilija,

Mati Božja, mati svim!

S manom budi, kad me bludi

Zali duh, da zlo činim!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 10.

Link:

https://ivansic.wordpress.com/2018/01/05/mate-mersic-miloradic-jutarnja-molitva/

Martin Meršić starji – Pretelj dice

Martin Meršić starji

Pretelj dice

Jezuš, pretelj dice,

Nas, svoje ljubljene,

   Zove milo

   V svoje krilo.

 

Jezuš kot ditešce

Svu dicu kot brate

   Zove milo

   V svoje krilo.

Jezuš, star dvanaest ljet,

Školsku dicu opet

   Zove milo

   V svoje krilo.

I kot učitelj pak

Nam kot dobri Otac

   Milo veli:

   Hodte k meni!

Va moga Oca stan

Vas Dicu pozivam.

   Moj raj lipi

   Će vaš biti!

Na zadnje iz križa

Nas Jezuš poziva –

   I nam otpre

   Svoje srce:

V srdašcu vas imat, –

Ko ćete vi čuvat

   Srca čista,

   Školska dica!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 10.

Martin Meršić starji

Franjo Sučić – Molitva seljaka

Franjo Sučić

Molitva seljaka

Blagoslovi Bože:

Našu zemlju, naše gore,

Naše šume, naše zore,

Naše sunce, naše dane,

Naše noći, naše stane,

Naša sela i ognjišće,

Naš premili dom – Gradišće!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 11.

Mihovil Naković – Molitva

Mihovil Naković

Molitva

Bože, prez koga oblasti,

I prez čije svete volje

Vlas ne more s glave pasti –

Čuvaj i nas sve nevolje!

Ki prik oblakov visoko

Vrhu svega svita vladaš;

Obrni k nam Tvoje oko,

Budi svagdar Ti Otac naš!

Daj, da sunce Tvoje grije

Mirno na nas sa višine;

Blagoslov Tvoj se razlije

Prik sve naše domovine!

Tvoja ruka nas obrani

Svake tijela-duše škode;

Mir da vlada na sve strani –

Za nas i za sve narode!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 11.

Marija Anastazija Bucolić – Molitva za domovinu

Marija Anastazija Bucolić

Molitva za domovinu

Bože mili! Kralj naš i Spasitelj,

Neba, zemlje Otac i Skrbitelj!

Digni ruku, suznu glej dolinu,

Blagoslovi našu domovinu.

Daj da u njoj stalno za sve ljude

Mir i ljubav svagde cvala bude!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 11.

Jelka Gregorić – Božićna molitva

Jelka Gregorić

Božićna molitva

Betlehemski misli Kralju,

O kako si drag i mio,

Tako nježan, tako zlatan…

Bil’ nam možda bratac bio?

Mi bi Tebi mjesto slame

Posteljica bijelu dali,

Ljubavom Te ogrijali:

Dodji samo, Kraljiću mali!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 11.

Geza Horvat – Otac naš

Geza Horvat

Otac naš

Gdo hrani mile ptičice,

U vodi bistre ribice?

Gdo vas opravlja, kitice,

Krasne naravi kraljice?

Gdo pelja vas, vi zvjezdice,

Na nebu žive iskrice?

Gdo čuva naše dušice

Kot dobri pastir ovčice?…

To čini, o dobro znaš,

Bog, Otac nebeski naš!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 11.

Geza Horvat

%d blogeri kao ovaj: