Jandre Kuzmić – Djundje

Jandre Kuzmić

Djundje

Tiho, mirno dobro činit.

Tiho Bogu služit, ljude ljubit.

Tiho svoj posao obavljat.

Tiho pretelje si spravljat.

Tiho s drugim se veselit.

Tiho nemirne pomirit.

Tiho zbantovanje trpit.

Tiho vlašću slabost vidit.

Tiho s bližnjim tugu nosit.

Tiho milost Božju prosit.

Tiho nosit potriboću.

Tiho zadusit svu zloću.

Tiho poželjenje zničit.

Tiho žalost, tugu trpit.

Tiho sebe Bogu zručit.

Tiho oči k nebu otprit.

Tiho na molitvu ruke sklopit.

Tiho živit ča do groba…

Tiho dojt će zadnja doba… –

Od djundje ki pobira

Blažen žitka sâd uživa,

Vječni temelj se postavlja,

Va nebo si put pripravlja!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 17.

Jandre Kuzmić

%d bloggers like this: