Jandre Kuzmić – Vrli človik

Jandre Kuzmić

Vrli človik

Ki svoj lapat skrbno spravi

s familijom va ljubavi;

ki si blago dvori verno,

najper spravlja krmu, zrno;

ki za gotov pinez kupi,

duga, ožure ne ljubi;

ki se s Suncem rano stane,

srčeno na delo gane;

ki čistoću i urednu

ljubi, v stanu, dvoru, sredstvu;

ki odura pohlepljivost

i ne ljubi rasprudljivost;

v Božjoj ruki ki ne dvoji,

dicu dobro si odgoji;

ki v srići ne obiljuje,

va teškoćah ne morguje;

obećanu rič si drži,

s kanjbom, lažom pak ne trži;

toga stan je pelda selu!

To je vrli človik! – velu.

Pjesništvo Gradišćanskih Hrvata, HAK, Beč, 1977, 40.

Jandre Kuzmić – Ča je…

Jandre Kuzmić

Ča je…

Pisac prez papira,

Čreda prez pastira,

Kruh prez kvasa,

Gusle prez glasa,

Turam prez zvona,

A kralj prez trona,

Prez duhe rožica,

Prez pinez mošnjica,

Crikva prez oltara,

Prez piva pivara,

Stolar prez pile,

Stablo prez žile,

Sudac prez mudrosti,

Oko prez svitlosti,

Prez žlice zidari,

Prez noža mesari,

Hiža prez stola,

Prez kotačih kola,

Košulja prez rukava,

Prez držala zastava?

Ča j‘ vrtljac prez plota,

To j‘ prez majke sirota!

Ča je prazna zdela,

To je človik prez dela.

Ča je težak prez ruke,

Ča je pekar prez mukȇ,

To j’ človik prez muke!

Ča j’ pčela prez meda,

To j’ človik prez reda!

Ča j‘ žitak prez radosti,

Ča j’ srce prez kriposti!

Ča j’ brijač prez britve,

To j’ kršćan prez molitve!

Pjesništvo Gradišćanskih Hrvata, HAK, Beč, 1977, 40-41.

črijeda

djelo

Jandre Kuzmić – Djundje

Jandre Kuzmić

Djundje

Tiho, mirno dobro činit.

Tiho Bogu služit, ljude ljubit.

Tiho svoj posao obavljat.

Tiho pretelje si spravljat.

Tiho s drugim se veselit.

Tiho nemirne pomirit.

Tiho zbantovanje trpit.

Tiho vlašću slabost vidit.

Tiho s bližnjim tugu nosit.

Tiho milost Božju prosit.

Tiho nosit potriboću.

Tiho zadusit svu zloću.

Tiho poželjenje zničit.

Tiho žalost, tugu trpit.

Tiho sebe Bogu zručit.

Tiho oči k nebu otprit.

Tiho na molitvu ruke sklopit.

Tiho živit ča do groba…

Tiho dojt će zadnja doba… –

Od djundje ki pobira

Blažen žitka sâd uživa,

Vječni temelj se postavlja,

Va nebo si put pripravlja!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 17.

Jandre Kuzmić

%d blogeri kao ovaj: