Jožef Blazović – Večernji koncert

Jožef Blazović

Večernji koncert

Gerištofci v mutnoj mlaki

Doma jesu zelenjaki,

Žabe, froši – mladi, stari;

Ki na sami, ki na pari. –

Kad se počne zaškurivat,

Primaš začne nje pozivat:

Hajd na koncert, sestre, brati,

Gerištof jur ide spati!

Kva, kva, njim zabrunda stari;

Kre, kre, mladi grlo kvari;

Kontro dava staramati,

Tučeć s čampom v mekom blati.

Stari žabac dirigira,

Čvalju široko otpira;

Palica mu kusić slamke,

S kom on maše prez prestanke.

I žabice, lipe, mlade,

Zadnje biti ne bi rade;

Pum, pum, kriču još pumpori,

Skaču po močvarnoj kori.

Misec sviti, namiguje,

Kad iz mlake koncert čuje.

Žabe jaču i kvakaju –

Dokle ljudi vsi spavaju.

Pjesništvo Gradišćanskih Hrvata, HAK, Beč, 1977, 64.

Jožef Blazović

KORONA-KNJIŽEVNOST AUDIO IR: link

audio: link na Maharu

%d blogeri kao ovaj: