Ingrid Klemenčić – Lipota prirode…

Ingrid Klemenčić

Lipota prirode…

Sunčani traki u oblake zatrpani…

Vinogradi u svakorjačke farbe podani…

Jesenski dani u škuri oblaki zafuljani…

Na svoj red čekaju mrzli zimski dani…

U isčekanju i aldovnom Božića začarani…

Lipi dičji spominki pod bijeli snig sranjeni…

Vazam nas poziva u šareni vrt protulićni…

Obuzme na lipi, mladi cvijet čudesni…

U prirodu na sprivlači sadovnik mirisni…

Dani prez djela u zrcalu morja začarani…

Trenutki odmora u pradomovini zlata vridni…

Srce nam ljubavlju obuzmu doživljaji ljetni…

Kalendar Gradišće 2020, 30.

shraniti, shranjen

iščekanje

Anton Leopold – Jutro

Anton Leopold

Jutro

Na brižiću zgora,

Sidi žarka zora,

Rano, jur zaran

Zbudja novi dan.

Jedan bijeli blisak,

Jedva čujni vrisak,

Onda ptičic pjev,

Kad se zbudje dnev.

Sunce kot košarka

I črepulja žarka,

Kot gorući panj,

Demonski oganj.

Jutro kot divojka,

Cvjetić iz pupoljka,

Riva san na stran,

Donese nam dan.

Kot jabuka friška

Spušća se iz briška

U zelenu dol,

Na prostrti stol.

Zbudjaju se ljudi,

Dan im novo nudi,

I kot gibljiv trak

Širi se žitak.

Kalendar Gradišće 2020, 189.

Mate Kliković – Mi Hrvati u Gadišću

Mate Kliković

Mi Hrvati u Gradišću

1) Mi Hrvati u Gradišću          –          smo kot slama u ognjišću

svako dobro naše selo           –          je i za druge otvoreno

jako smo i darežljivi                –          još poslidnje b‘ si dilili

vrli, dobri seoski ljudi              –          zatajat jezik gor ne bludi.

Ne Hrvat on nije sit                 –          med dobrimi dobar bit!

2) Vjeran je on katoličan        –          u nijednom hipcu mlačan

tolerantan, peldodavan          –          ako i vrijed zaostavan

svoje će on rado dati              –          se za druge aldovati

ne načinja on pogrišku           –          maša smi bit i po nimšku.

Ne Hrvat još nije sit                –          med dobrimi dobar bit!

3) Dite mu se je rodilo            –          kako b‘ ono govorilo

misli odmah on na Martu       –          tetu tu čuvarničarku

ne zna ona rič hrvatski           –          materinski jezik krasni

ne smim te ja dite učit            –          ar će tetka djelo zgubit.

Ča Hrvat još nije sit                –          med dobrimi dobar bit?

4) Ovde je i naša škola          –          spasit ona čuda mora

još predobro ćedu znat          –          naša dica pisat, štat

zato skrb’mo se za druge       –          nam su dost ove tri ure

Hrvat znam i tako bit              –          i prez knjige za ov svit.

Važno da još nisam sit           –          med dobrimi dobar bit.

5) Pričešćanje je velik dan     –          još pred ljudi nij‘ me sram

to „bin bereit“ ću lako reć       –          hrvatski nauk nimam već

dilit dicu u dvi grupe               –          stoji časa kot i muke

selo mora skupa držat            –          nas Hrvate kraj odrivat.

Ali Hrvat nije sit                      –          med dobrimi dobar bit.

6) Ljubav granice ne pozna   –          žena, muž hrvatski ne zna

a da bude vladao mir             –          napravimo si nimški pir

nek to staro „Rodi, Bože“       –          ko to vliče pinez ‘z kože

to još smi bit po hrvatsku       –          sve ne mora bit po nimšku.

Još sveg‘ Hrvat nije sit           –          med dobrimi dobar bit.

7) Projdu ljeta, došla j‘ dob    –          kada misli se na grob

kamen grobni si postavit        –          zadnju želju ću si spunit

pisano je sve po nimšku        –          ne načinim još pogrišku

ar ne mora nijedan znat         –          da sam bio i ja Hrvat.

Nit na koncu nisam sit            –          med dobrimi dobar bit.

8) O Hrvati, nij‘ Vas sram       –          rod zatajat noć i dan

zgubit jezik i kulturu               –          oca, majku, seosku grudu

samo da znam mirno reć       –          glejte mene, ni nas već.

Velim Vam da j‘ sve za rit      –          med dobrimi dobar bit.

Cogrštof, 24. 2. 1988.

Nažalost tekst ove pjesme po trideseti ljeti još svenek valja. U naši seli se sve manje čuje hrvatska rič. A kako će to izgledati nakraj trideset ljet? Da se ne bude govorilo o bivši hrvatski općina, prosim pročitajte (si) još jednoč osmu kiticu ove pjesme.

Cogrštof, 28. 10. 2019.                                  Vaš Mate Kliković

Kalendar Gradišće 2020

Mate Kliković – Jutarnja molitva za dicu

Mate Kliković

Jutarnja molitvica za dicu

Noć se zgublja – dani se.

Ptice jaču – zbudi se.

Novi dan načinja se.

Hvala Bog da imam te.

Kalendar Gradišće 2020

Pepi Radostić – Zemlja mati

Pepi Radostić

Zemlja mati

Kad na svitu nigdor

Mene već ne ljubi,

Kad za milom majkom

Oko zaman bludi, –

Onda majka zemlja

Ti si mi jedina,

V tebi mi je želja,

Radost, bol istina.

Kad nigdor na svitu

Za me već ne mari,

Nit me gdo od srca

Nadili zis dari, –

Onda polje, zemlja,

Ti si moja mati.

V tebi će mi jednoč

Tijelo počivati.

Oj zemlja rodeća,

Ku sad obdjelivam;

Oj voda cureća,

Uza ku počivam;

Pašnjaki zeleni

I široke loze,

Meni prirodjeni –

Hvala Tebi, Bože!

Tebe su mi stari

Skrbno uzgajali,

Jednu tvoju grudu

Na drugu metali,

Mnoge slatke ure

Nad tobom imali,

Skrb i teške danke

Podnašati znali…

Kada pak u žitku

Mene skrb uhvati,

Onda, zemlja mati,

Dare mi ne skrati!

Daruj meni kruha,

Hrane i napitka,

Mir u tvojem krilu

Po svršetku žitka!

Kalendar Gradišće 2020

Imam neizbrisivu ćut da je pjesnik Pepi Radostić intuitivno, iz dibine svoje pjesničke duše zjačio božici Mokoš(ici) svoju pjesmu. (NB)

Zemlja Mati

Jožef/Pepi RADOSTIĆ

Doroteja Zeichmann – Imam sanje

Doroteja Zeichmann

imam sanje

imam sanje

sanjam o boljem svitu

u kom smo svi ravnopravni

muži i žene

odrasli idica

stari i mladi

prastanovniki i novodošljaki

pripadniki jedne i druge religije

imam sanje

sanjam o zdravoj zemlji

čistoj vodi

rodni polja

zeleni loza

imam sanje

mnogobrojne i lipe

sanjam i sanjam

i bojim se da ću se prebuditi

DZ, 21. 5. 2019.

Kalendar Gradišće 2020

Mirko Berlaković – Dobrodošli u 2020. ljetu

Mirko Berlaković

Dobrodošli u 2020. ljetu

Naši telefoni su bežični

Kuhamo bez vatre

Hrana je bez masti

Život je bez sadržaja

Pristojnost bez smisla

Narod bez orijentacije

Elita bez skrupulov

Odnosi su besmisleni

Osjećaji su bez srca

Bebe su bez oca

Dica su bez manira

Mladi su bez posla

Vlada je bez srama

Političari su bezvridni

Društvo je bezbožno

Mi smo bez riči…

Kalendar Gradišće 2020

Doroteja Zeichmann – Protesti petkom, jer imamo samo jednu

Fridays for future

Mondays for future

Tuesdays for future

Wednesdays for future

Thursdays for future

Fridays for future

Saturdays for future

Sundays for future

every day and

everything for future

DZ, 31.5.2019.

(written on the day of Climate protests with Greta Thunberg in Vienna)

Petki za budućnost

Pandiljki za budućnost

utorki za budućnost

srijede za budućnost

četvrtki za budućnost

petki za budućnost

subote za budućnost

nedilje za budućnost

svaki dan i

sve za budućnost

Imamo samo jednu

Ne rabite zemlju

imamo samo jednu

ne otrujte okoliš

jer nam neće ostat niš(t)

šparajte na struji

čuda ča zaman oko nas zuji

ne hitajte zaman kraj

iako mnogo svega producira veliki zmaj

mislimo prije nego hasnujemo

je li to zaista tribamo

ne rabite zemlju

imamo samo jednu

DZ, 31.5.2019.

(na dan klima-protestov s Gretom Thunberg u Beču)

 

čudača, i ako>čuda ča, iako (kor IR)

e-poštom poslala DZ 31.5.2019., pak promptno publicirano

planet

puca

panika

pak

protesti

publika

po cijelom svitu

pažnja!

 

%d blogeri kao ovaj: