Karlo Gregorić – Tuga

Karlo Gregorić

Tuga

Pao je mraz

U jesenskoj noći.

Vene žitak

Pun junačke moći.

Spodoban si ti

Junačkom cvijeću,

Imaš u sebi

Lipotu još veću.

Čuvaj tvoju mladost,

Čuvaj srca radost!

Pazi u svakoj uri

Na duše čistoću;

Ne daj mrazu griha,

Da dušu pofuri!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 16.

Karlo Gregorić

%d blogeri kao ovaj: