ZKB, KUGA: Slovnica, Miloradić

Nakon koronakrize prva priredba u KUGI, Veliki Borištof.

ned, 21.6.2020., 16:00

ORF B, Hrvatska redakcija:

https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3054091/

https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3023032/

download: Miloradić, Slovnica, 1919. (30 stanica)

Mate Meršić Miloradić: Slovnica, 1919.

Mihovil Naković, Podučavanje u jezikoslovlju, 1877.

Gašpar Glavanić, Početnica, 1859.

Slovnica je imala predhodnike…

MMM je imao više izdanja pri ruci.

Bachov apsolutizam: Schulbuchverlag u Beču je centralno izdao sve udžbenike Austro-Ugarske Monarhije (ruski, poljski, češki, iliriski; imali su slova; panslavizam).

Tomo Maretić, 1899. se probio sa svojom gramatikom.

gh jezik, Zagrebaćka škola; Riječka, Zadarska

sinkretizam: nema ga u gh jeziku; -ama, -ima

muklo e: hervatski, hrvatski; e je bila manira

Zlatna ribica (Puškin), tri želje… prijevod MILORADIĆ

Nikola Benčić, Gašpar Glavanić (1833. – 1872.). Začetnik novoga gradišćanskohrvatskog jezika, Filologija 24-25, Zagreb 1995.

download: NB, Glavanić, Filologija (7 stranica)

linkovi/poveznice:

Gašpar Glavanić:

Wikipedija:

https://hr.wikipedia.org/wiki/Ga%C5%A1par_Glavani%C4%87

ZIGH: File Sedenik…

Hrčak.srce.hr:

https://hrcak.srce.hr/173324

Ivanov blog…

download: Naković, Jezikoslovlje, 1877. (45 stranica)

PUBLIKACIJA: april 2021.

https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3100653/

Slovnica Mate Meršiča Miloradića (1919 – 2019)


DOWNLOAD/PREUZIMANJE: WORD dokument (članak za HN: Ivansic/IR)

KUGA_Simpozij Slovnica_1919_2019

Hrvatske novine: HN_48_2019_20-22

Hrvatska redakcija ORF-a Gradišće: https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3023032/

TV-emisija Dobar dan Hrvati: DDH_22. 12. 2019.

RIS (Rub i sredina, radio-emisija): 1-2_2020:

Rub i sredina_2020

 

Mudrosti pun ormar 18

KUGA, Veliki Borištof

ned, 20. 10. 2019., 15:00

Literarni krug

Pod Miloradićevim geslom „Mudrosti pun ormar” predstavljaju dvi ličnosti svoja djela i najdraže pjesme ili pripovjetke iz proze ili/i poezije hrvatske ili svitske literature na hrvatskom jeziku.

Gosti:

Šandor Horvath

Mijo Karagić

Gradišćanski Hrvat i književnik Šandor Horvat iz Narde je urednik serije o etnografiji Hrvatov u Ugarskoj.

Mijo Karagić je hrvatski književnik iz Mađarske. Piše pjesme i pripovjetke. Pripadnik je bunjevačke grane Hrvatov.

Moderacija: Franjo Bauer

Eintritt/ulaznina: Dobrovoljni dari

17. Mudrosti pun ormar je dičji

17_liter_krug_dicji_i_omladinski_28.4.2019

28.04.2019.: 15:00, KUGA

17. Literarni krug / Dičji i omladinski literarni krug – Mudrosti pun ormar

Pozvani su dobitnice i dobitniki ljetošnjega RECITALa, da prestavu pjesme s kimi su dobili poznato naticanje Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću.

Muzički okvir: KUGA zbor

Peljanje: Claudia Fellinger i Jelka Zeichmann-Kocsis

Ulaznina: dobrovoljni dari

Mudrosti pun ormar 16

Kornelija Mikula (profesorica za engleski i ruski)

Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821.-1881.), život i djelo

Pero Huisza (povijest, slavistika)

900 ljet Novo Selo – Neudorf – Mosonújfalu

Peter Huisza: 900 Jahre/ljet Nowendorf-Neudorf-Újfalu-Novo Selo. Gemeinde Gattendorf-Neudorf 1974.

 1. prva dvojezična seoska monografija, kako je nastala

kranjila, zeleni konji, krajnji

cilina na Novom Selu (ali nemaju samostan)

O Hati su pisali: 3. dio

Augustin Blazović – Hrvati na Hati, 1960. (gaj sv. Ane, sve pokaže, kiritof/sajam; beton, turam se je morao dolizeti)

Vladimir Vuković – Šetnja u Novom Selu, Crtica iz Novoga Sela

Petar Tyran – Prirodni zakon, Kongres

Viliam Pokorny, 2 knjige predstavio, jednu je predstavio P. Huisza

Prva kupica…

životopis, Tica (stan Tičini), hobi drvorezar, Schneidbrettl

Putpuljutka na mućki (podpudruć: Dreikäsehoch; prepelica, Wachtel)

vino hržuljov (=pivo), kvas kipi, cukor

Krešimir Kovačić (brat Ante): humoreske iz Zagreba (nije bilo vrimena)

Doroteja Zeichmann – Molitva

Veliki Borištof, dvije štorice; krave ke idu na lajblje (te nitko nije kanio kupiti)

Mudrosti pun ormar 15

KUGA, Veliki Borištof, 25. 02. 2018., 15:00

Literarni krug – „Mudrosti pun ormar“, prvi u četvrtom ljetu

 

Pod Miloradićevim geslom „Mudrosti pun ormar“ predstavljaju tri ličnosti svoje najdraže pjesme ili pripovjetke iz proze ili / i poezije hrvatske ili svitske literature na hrvatskom jeziku.

Edita Mühlgassner, Ivan Rončević, Vlado Vuković

Moderacija: Franjo Bauer


Ivan Rončević:

Slavonija mu je domovina, piše disertaciju (slavonski deseterac)

 • Matija Antun Reljković (Satir iliti Divlji čovik):

kolo, prelo, prosilo/presijelo (tri stvari koje su Turci donijeli…), lakrdija (šala), sokak, komšiluk, bosilo, divanje…

Anto Gardaš, Anđelka Truhelka: nova struja u hrvatskoj književnosti

 • Anto Gardaš: Telefonski razgovor (izbjeglice u Gradišću, bile su kod neke ome, bake, staramajke…)
 • Miroslav Krleža: Balade Petrice Kerempuha (1740. Gazofilazij, za svoje balade, kajkavski), o moralu, o žitku, o malom človiku, ki se bori protiv zakona

http://www.skripta.info/wp-content/uploads/2016/03/Miroslav-Krleza-Balade-Petrice-Kerempuha.pdf

https://www.lektire.hr/balade-petrice-kerempuha/

https://hr.wikisource.org/wiki/Khevenhiller

Ratko Zvrko: pjesnik, boksač, novinar (Kiki bonbon; Bilo kuda, Kiki svuda; Kraš), spusti se na nivo diteta kad kaniš objasniti teške stvari; Grgo Čvarak, Darko Indijanac, Što je jučer bilo bruke, Za svako zbogom

 • Ratko Zvrko: Tvoja staza, Darko Indijanac; Za svako zbogom

http://kodmame.blogspot.co.at/2008/10/brojalice.html


Edita Mühlgassner

Čemba, štokavci, štokavski jezik…

 • Petar Jandrišević, Stinjaki, Sandžak, farnik, političar, biolog…:
  O Žuži; Žuža bi rado išla u Jeruzalem

o boju, čembanske jačke, projekt hkdc, obljetnica 2018., intervjui sa svidoki, otac Ferdinanda je pao u Stalingradu (pisao pisma)

 

 • Nicole Varga, Silvija Mühlgassner: lektira predškolski odgoj>Mrkva, Ste vidili naša jaja (tema: Vazam)

Vlado Vuković:

 • Friedrich/Fridrik Bintinger (+1960.): crtice iz sredine, humoreske, pričice, Naš tajednik, Fratri su kratki, Vrazi su drugi
 • Andi Novosel (Ptići slavuji, Österr. Lyrik und kein Wort Deutsch, Pohota), nemoć i borba pojedinca u suvrimenom društvu, eruptivan, gust, ekspresivan

U sedan dana se tajedan gradi

https://ivansic.wordpress.com/2014/05/04/andi-novosel-u-sedam-dani-se-tajedan-gradi/

Beč (Franz Jonas-načelnik, Bruno Marek)

https://ivansic.wordpress.com/2014/02/08/andi-novosel-bec-2/

Smrt

https://ivansic.wordpress.com/2014/05/03/andi-novosel-smrt-2/

Žitak

https://ivansic.wordpress.com/2014/02/04/andi-novosel-zitak/

Sve ima svoju cijenu:

Cijena ljubavi

https://ivansic.wordpress.com/2014/05/06/andi-novosel-kamo-ste-stigle/

Hipoteka

https://ivansic.wordpress.com/2014/04/12/andi-novosel-2/

Dragutin Tadijanović (1964. osobni susret s Vladom, direktor Instituta za književnost, Rastušje, Slavonski Brod, skoro svaka pjesma je simbioza sela i grada)

KUGA_25.2.2018


Ratko Zvrko

TVOJA STAZA

Čuj, kad ti je jako teško,
kad te nešto strašno muči
i kad ti je stvarno tijesno
na ulici i u kući,
daj, odmahni lijevom rukom,
daj, odmahni desnom rukom,
i odlučno, čvrsto kreni
za nečujnim nekim zvukom.

Kreni stazom koje nema.

To će biti tvoja staza.
Tko zna što ti sutra sprema
taj tvoj put bez putokaza,
al znaš: to je tvoja cesta
što nekamo ipak vodi
i da na njoj nema mjesta
za drugoga.
Zato brodi!

Ako nekad ipak negdje
na lud kamen zakoračiš,
pa kad glavom o tle tresneš
nemoj zato da se smračiš,
već, molim te, junak budi,
ko da ništa bilo nije,
pa nastavi svojom cestom
još oštrije nego prije.

A kada ti je zbilja dobro,
kad pomisliš da si snažan,
smiri malo svoju snagu
i nemoj da se praviš važan.
I nastavi svojom cestom,
niti lijevo, niti desno.
Po širokom hodaj usko,
a napni se kad je tijesno.

I jednog ćeš dana stići
na kraj samo tvoga puta.
Tog ćeš časa možda biti
bez cipela i kaputa,
al ćeš znati što si, tko si
i koliko zbilja vrijediš.

Da si Netko samo zato
što jedino put svoj slijediš.

https://radiogornjigrad.wordpress.com/2014/09/24/ratko-zvrko-tvoja-staza/

http://www.manager.hr/naslovnica/item/tvoja-staza

KUGA for young scientists (za mlade znanstvenike)

08. 12. 2017., 19:30

Prezentacija knjige

Znanstveni članki gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov III

Autorice & autori: Agnjica Csenar-Schuster, Zrinka Kinda, Michael Hirschler, Filip Tyran

Promocija knjige: prof. dr. Zorka Kinda-Berlaković, Sveučilišće Beč, Pedagoška visoka škola Gradišće

Muzičko oblikovanje: TURBOKROWODN – raskvačeno

Moderacija: DI Marko Zvonarich

Hrvatice i Hrvati, ki su se u 21. stoljeću u svoji disertacija, diplomski ili drugi završni djeli bavili temom u kontekstu s narodnom grupom, predstavljaju sažetke svojih djel i to na gradišćanskohrvatskom i na nimškom jeziku.

(e-pošta)

 

KUGA, 8. decembra 2017., na svetak Dan Prečistoga prijeća Blažene Divice Marije (Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije)

nimški jezik je u 20. stoljeću dostao 1 milion novih riči

ukupno ima nimški 5 milioni riči

manje riči imaju engleski (620.000) i francuski (100.000)

gradišćanskohrvatski rječnik ima 25.000 natuknic

hrvatski standardni jezik ima oko pola milijuna riječi

za naš jezik svaki more, mora i zadužen je ča djelati

download is possible – preuzeti se more

iz interneta moremo preuzeti, skinuti, skidati, „dolipovući“ tretu zbirku

project-leader – peljač projekta

i KUGA triba imati biblioteku

https://www.jutarnji.hr/arhiva/hrvatski-ima-400.-000-rijeci/4001484/

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/znate-li-koliko-rijeci-ima-hrvatski-jezik—326256.html

https://www.welt.de/kultur/article124064744/Die-deutsche-Sprache-hat-5-3-Millionen-Woerter.html

http://www.kuga.at/index.php?id=115&L=2

ORF Gradišće: vist i DDH

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2883055/

KUGA_12_2017

Mudrosti pun ormar (14)

Mudrosti pun ormar (4)

14. Mudrosti pun ormar, 4. u 3. ljetu

20. listopada 2017, 19:30, KUGA

Izložba o austrijski manjina je jednu godinu u Gradišću, onda ide jednu godinu u Korušku a onda u ostalu Austriju.

 

Karin Vukman-Artner:

nadzornica, OŠ Uzlop i Vorištan (25 ljet), informacije o izložbi

 • pismo iz boja 18-ljetnoga ujca Leopolda, 1943.-1944., 7 pisam, Horn juli 1943., Francuska 1943.-1940., 1944. u februaru je pao u Italiji
 • Čitanka za OŠ (LSR Burgenland), Doroteja Zeichmann: Školsko dugovanje
 • Ana Šoretić: Zadnji Mohikanac, Tetac Šani (Cogrštofka Karin čita Cogrštofku Anu)

 

Štefan Pauer:

 • Mate Meršić Miloradić: Betlehemsko pripetenje (Miloradić i Božić za 2 misece)
 • Sanja Pilić: Činilo mi se da te volim, Te razne male žene, Udala bih se ako bih rado ostala slobodna (ISBN 978-953-14-2163-8, lipanj 2017.)
 • Kemal Mahmutefendić: U Bljekstvu, PAIN, Pinkovac, 2009., Roman o novčiću… ali sve pošteno neka je na svome mjestu, vječni kraj, nek ti jasno koliko te volim
 • Miloradić: Krt (Štefan Zvonarić, Čitanka za 2.3.4 razred)
 • Ljudevit/Lajoš Škrapić (Lajos Skrapits): Droptine, 1988. Budimpešta (Krt)
 • Ljudevit Škrapić: Droptine (Materinski jezik, Štrok)
 • Vladimir Vuković: Hakovka
 • nepoznat gradišćanski Hrvat (=Štefan Pauer): Učnja, Ti, Organizacija, Naša mama (Rompotanje 1)

 

Barbara Karlić:

Mudrosti pun ormar – 13. Literarni krug

13. Literarni krug

“Mudrosti pun ormar”

treći u tretom ljetu

KUGA, 23.06.2017.: 20:00

Pod Miloradićevim geslom „Mudrosti pun ormar“ predstavile su tri žene svoje tri najdraže pjesme ili pripovjetke iz proze ili/i poezije hrvatske ili svjetske literature na hrvatskom jeziku.

Eintritt/ulaznina: dobrovoljni dari

Elvira Heisinger

Zorka Kinda-Berlaković

Zorica Hajnalka Toth

Mudrosti pun ormar (4)

slika/link: Facebook KUGA

Mudrosti pun ormar, 12. Literarni krug

poseban, 12. Literarni krug, KUGA, subota, 8. travnja 2017., 19.30

Moderacija: Nikola Zeichmann

ORF Gradišće:

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2836168/

KUGA_Literarni krug 12!KUGA_Literarni krug 12

Pujanke

Gegi Kustrich

 

program: u PDF-u

KUGA_Literarni krug 12_program

 

NAPOMENA: (skoro) sve hrvatske pjesme se mogu naći na internetu…

Miroslav Krleža: Galženjačka, Petrica i galženjaki

http://www.skripta.info/wp-content/uploads/2016/03/Miroslav-Krleza-Balade-Petrice-Kerempuha.pdf

https://hr.wikipedia.org/wiki/Balade_Petrice_Kerempuha

https://hr.wikisource.org/wiki/Petrica_i_gal%C5%BEenjaki

 

Tin Ujević: Svakidašnja jadikovka

https://www.youtube.com/watch?v=azfp9xuuW8c

http://cuspajz.com/tekstovi-pjesama/pjesma/tin-ujevic/svakidasnja-jadikovka.html

https://www.lektire.hr/svakidasnja-jadikovka-pjesma/

 

Dragutin Tadijanović: Htio bih da zaustavim

http://gimnazija-sb.com/portal/wp-content/uploads/2015/02/tadijanovic_srebrnesvirale.pdf

 

Dobriša Cesarić: Kad budem trava, Na Aheronu

https://www.youtube.com/watch?v=4rER6DfZ7ME

http://cuspajz.com/tekstovi-pjesama/pjesma/dobrisa-cesaric/kad-budem-trava.html

http://cuspajz.com/tekstovi-pjesama/pjesma/dobrisa-cesaric/na-aheronu.html

 

Fran Galović: Crn-bel

https://hr.wikisource.org/wiki/Crn-bel

https://www.lektire.hr/crn-bel-pjesma/

 

Vesna Parun: Koralj vraćen moru, Koralj vraćen moru – u spomen na Vesnu Parun

Zaboravljena svjetiljka

http://predstava.eu/vesna-parun/koralj-vracen-moru/

http://www.nsk.hr/koralj-vracen-moru-u-spomen-na-vesnu-parun/

https://www.youtube.com/watch?v=dSAPJDnmj9s

 

Ghknj – Gradišćanskohrvatska književnost

Doroteja Zeichmann: rahlo lišće (jesen života)

Fridrik Bintinger: Šola i Šmula

Joško Weidinger: Prošnja za oslobodjenje od vojne službe

Fridrik Bintinger: Stari Zosko

Vlado Vuković: Crtica iz Novog Sela

Tedi Prior: Cindrofi va kupališću

Martin Jordanić: Na telefonskoj centrali

 

Dragutin Tadijanović

HTIO BIH DA ZAUSTAVIM

Htio bih da zaustavim

Sunce, da se ne uspinje na nebo;

Nek ostane crveno nad rijekom

Kao jutros, kad sam ga vidio

Kroz prozor sobe u kojoj živim.

Htio bih da zaustavim

Dunav, da ne teče zemljama

Do Crnog mora; nek počine;

Nek se smiri u sjeni vŕbā

I topolā; nek ne sluša svoj tihi šum.

Htio bih da zaustavim

Smiješak na tvom licu, Helena,

S kojom provedoh svoj tegobni vijek.

Nek smiješak taj lebdi bezbrižan, porubljen

Tvojom kosom crnom i crnim očima.

Htio bih da zaustavim… Ne, ništa ne mogu.

Svakog se trenutka bližim suncu smrti, grobu.

Vučedol, 16. lipnja 1957., nedjelja, dopodne

Doroteja Zeichmann

jesen žitka / rahlo lišće

rahlo lišće vjetar išće

grane, kite on sad njiše

uzrejao je šipak, glog

u jeseni žitka mog

ure teču sad sve friže

kako da se zbavim mriže

va ko tijelo se zapliće

zaman protiv nje sad riće

ruke, noge sve je slablje

skupljaju sad Božje grablje

ča j‘ od žitka nam ostalo

ufamo se da nij premalo

prepisao IR, 15.5.2017.

Štefan Kočiš: oglazbio tekst

predstavile: Pujanke

za 60. rodjendan Doroteje Zeichmann

Kulturni tajedan, 15.5.2017., ORF Burgenland, Hrvatska redakcija

i

Kulturni tajedan, 30.10.2017., ORF Burgenland, Hrvatska redakcija (čitao Gegi Kustrić)

Kulturni tajedan, 15.5.2017.: Jačke/Pjesme su oglazbene pjesme pjesnikov iz Hrvatske i Gradišća (!)

>Viliam Pokorny Tica: Bidno (Tamara Obrovac)

http://ar.napster.com/artist/tamara-obrovac/album/crni-kos-das-lied-der-amsel/track/bidno

>Rahlo lišće, Doroteja Zeichmann (Pujanke)

>Zelenu granu (Oliver)

https://www.youtube.com/watch?v=hpG0fVWNyFE

http://www.tekstovipjesamalyrics.com/component/content/article/503-oliver-dragojevic/6606-oliver-dragojevic-zelenu-granu-s-tugom-zuta-voca

>Dobrica Cesarić: Trubač sa Seine (Matoš u Parizu) (Ibrica Jusić)

http://www.hkv.hr/hkvpedija/poezija/15992-dobrisa-cesaric-trubac-sa-seine.html

Na kraju: Fred Hergović (Klepi)

>zadnja pjesma: …

sve u svoje vrime stane pa smo skriti pa nas ima

zora sjaji sunce grane a ne vridi jer te nima

tvoja ljubav poput vode litnjeg sna i zime

s nama bdije od nas ovdje

sve u svoje vrime

ka lanterna ča nas čuva

ljubav sja nad svime

dilila se poput kruva

sve u svoje vrime (3x)

sve u svoje vrime traje

gladi nas i vitron šiba sve uzima i sve daje

kad nam triba i ne triba

sve u svoje vrime stane pa smo skriti pred svima

zora sjaji sunce grane a ne vridi jer te nima

tvoja ljubav poput vode…

%d blogeri kao ovaj: