Martin Jordanić – radiodrama

Na Nacionalni svetak morete čuti posebnu emisiju. Prilikom 85. rodjendan Martina Jordanića ćemo ponoviti njegovu radiodramu Zakopani televizor, ka je nastala 1983. ljeta.

https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3071690/

U Filežu su Graničari…

Martin Jordanić

Filešci su graničari

Na granici seli leži,

Ime Filež se bilježi.

U njem mladi kot i stari,

Zovemo je „graničari“.

Graničari je i grupa,

Folklor, jedna mlada trupa.

Oni jaču, tamburaju

I narodni ples tancaju..

Prez oružja graničar

Kot ptičice vedri, šari.

Nosu table: „Stop, granica!“

Kod Fileža je lozica!

Graničari, glas istočni,

A Hrvati nisu zbočni,

Na zastavi znak se žari:

Ovde živu graničari!

Graničari su Filešci,

Postavni kot na željež’ci,

Hrvati su dobre kore,

Kod nji isto, ljesa zore.

Filež

Kad kroz lozu ideš

Od Mjenova prik,

Dojti ćeš u Filež,

Čut hrvatski krik.

Evo mjesto staro,

Naš hrvatski kraj,

Zeleno i šaro,

Kot cvatući gaj.

Usred drivlja drimlje

Grofovski kaštel,

Šapće staro drivlje,

Stan načet, još cijel.

Ceste i ulice,

Cijeli redi hiž,

Crikve svitlo lice,

Turam, svitli križ.

Ovde je granica,

Tih hrvatski kut,

Svira tamburica,

Pjeva žarka ćut.

Na Filež po ribež

(Priča – Sage)

Dojde jedna Mjenovka na Filež,

Došla si je posuditi ribež.

Šunka se je gostom priredila,

S hrenom bi se bolje poračila!

Na Mjenovi ribeža nimaju,

Da si hrena k mesu naribaju.

Svagde velu: Da je ribež

Izumio, pronašao slavni Filež!

Mjenovka donese domom ribež,

Ne odnese ga najzad već na Filež.

Dica ga razbila, veli ona,

Platit će ga – zvijana peršona!

Filešci su pineze pobrali,

Vindar se na Mjenovku jadali:

„To jedini biše oštar ribež,

Zbog zgubitka srdit će se Filež!“

Kovač je pak morao gazit pude,

Da u peći žarak oganj bude,

Ter je skovao novi jaki ribež,

Ki je postao grb na slavni Filež!

Knjižnica u Filežu

Kada ovde mimo ideš,

Predstavlja se tebi Filež,

Knjižnica u našem selu,

Kade ima zbirku cijelu.

Knjige izvor su kulture,

Čim si znamo mnoge ure

Kroz čitanje pokraćiti,

Zabavljat se i učiti!

U hrvatskoj književnosti

Isto ima dost vridnosti!

Naše štivo, o Hrvati,

Triba štat i poštovati!

predala Eva/Evica Palatin 1/2000

  Panonska gimnazija Gornja Pulja

  pjesme u crnoj mapi (Borta)

%d blogeri kao ovaj: