Milo Vašak – Tuga

Milo Vašak: Tuga

KT_pjesma na kraju_11. februara 2019.

Milo Vašak bio je pjesnik, danas uništene grane moravskih Hrvata. Rodio se je 1925. u Frielištofu (u današnjoj Češkoj). Umro je 2007. u Burlingtonu u Kanadi (blizu Toronta) kade je živio i kade je recitirao pjesmu u telefon.

Muzika: PAX (ki-ta misec stariji nego emisije na Hrvatskom radiju; 40 ljet Hrvatska redakcija)

CD Čujte! (Čujte, Na našem malom otoku, Neka im reći, Ja ne mogu bez tebe…)

https://www.youtube.com/watch?v=xE1WApUHY4c

DAN MATICE, Matica hrvatska: 177 godina (Igor Zidić, Josip Bratulić su postali 80…)

Milo Vašak

Tuga

Ej ti moje selo

kako si ti lipo bilo,

dokle si ti

hrvatski govorilo.

Sada se čuje

nek bulgarski a česki,

nimi su tvoji

glasi nebieski.

Nikde pobliž

puoljske granjice,

danas umira

rič tvoje dice.

Današnji Turki

sikli su glave,

život ti zieli

hrvatsko selo Morave.

Za tebe rič moja

ur nikduor ne mari,

… je tiho kot na cimitieri,

veseli tvoji grobari.

Nikola Benčić, Književnost gradišćanskih Hrvata od 1921. do danas, ZIGH, Trajštof, 2010, 177.

… veseli su tvoji grobari

Milo Vašak – Na frielištofskom cimitieri – Za stuo liet

19. novembra 2018.

Milo Vašak: Na frielištofskom cimitieri

KT_pjesma na kraju: 19. novembra 2018.

https://ivansic.wordpress.com/2014/08/15/milo-vasak-na-frielistofskom-cimitieri/

Za stuo liet. Za sto ljet. Za sto godina.

100 godina Republika Austrija

Milo Vašak – Na frielištofskom cimitieri

MILO VAŠAK / Emil (1925.-2007.)

NA FRIELIŠTOFSKOM CIMITIERI

Mojemu diedu Šani Jurtiću

a sim Hrvatom ki su va Frielištofi na

cimitieri pokuopani a tamo odpočivaju.

Za stuo liet,

kad na mojem grobi

trava bude rasla,

a slaka cviet

mi kamek nad glavu ozdobi

a v nogah se koza bude pasla,

a ti putnjiče,

ako v naše selo duojdeš,

na cimitieri se ti staviš,

a brže nek pruojdeš,

mrvu muoj vrtljac popraviš,

zajač ti meni jačku,

zajač mi ti hrvatsku,

ja ću se v grobi ganut,

ja ću te čut.

Za stuo liet.

Nikola Benčić, Književnost Gradišćanskih Hrvata od 1921. do danas, Trajštof 2010, 176

na Mahari (tajni link, audiozapis, mp3)

 

%d blogeri kao ovaj: