Petar Tyran – Sanjam te Ugljane

Petar Tyran

Sanjam te Ugljane

Čekam te, sanjam te

divim ti se, obožavam te

smijem ti se, plačem ti se

molim te i klanjam ti se

vičem ti i šaptam ti

zivam u tebe i gledam te,

govorim ti i kažem ti

čeznjem za tobom i

jedva išćekujem te.

Djevico moja velika

svake godine opet

ponovo i neprestano.

Ugljane, otok moj mali!

(Sutomišćica, Ugljan)

Hrvatske novine 33-34/2019, 27.

Petar Tyran – Još jednoč mi daj

Petar Tyran

Još jednoč mi daj

Još jednoč mi daj

tvoju ruku kušnuti

Još jednoč mi daj

u tvoje oči gledati

Još jednoč mi daj

u tvoje uho šaptati

Još jednoč mi daj

tvoje vlasi pročešljati

Još jednoč mi daj

tvoje usnice dotaknuti

Još jednoč mi daj

moju sanju sanjati…

…a pak je kraj

Hrvatske novine 33-34/2019, 27.

Petar Tyran: Lipo mi je

Lipo mi je

My Lord Oliver: u spomen

 

Lipo mi je, lipo mi je

na toj slami suhoj ležat

na tom laptu pokraj puta

u mom uhu tebe slušat

My Lord Oliver…

 

Tebe slušat, s tobom pjevat

povrh svega te uživat

i prkosit svakoj sili

i nevolji ča se bliži

My Lord Oliver…

 

Na toj njivi blizu neba

dok mi sunce vruće sije

slušam tebe kako pivaš

lipo mi je, lipo mi je

My Lord Oliver…

 

Letim s tobom ča do mora,

priko njive, priko polja,

stiže snaga mi u krila

vidim tebe kako lebdiš

šaljem pozdrav prema nebu

My Lord Oliver…

 

Hrvatske novine, 33-34/2018, 21

U sjećanju na Olivera Dragojevića, ki je bio malo i naš gradišćanski Hrvat, Petar Tyran, Sutomišćica, 31. julija 2018.

Petar Tyran: Mate Meršić Miloradić i Nikola Benčić nam otkrivaju našu povijest i prošlost!

Petar Tyran

Mate Meršić Miloradić i Nikola Benčić nam otkrivaju našu povijest i prošlost!

četvrtak, 22. veljače, 2018.

Hrvatske novine online

Nikola Benčić nam je sa svojom opširnom, is­crp­nom knjigom, monogr­a­fijom o Mati Meršiću Miloradiću dao u ruke nevjeroja­tan dragulj. Ne samo da je ak­ademik Benčić konačno u tiskanom obliku objavio sv­o­ju znatno proširenu i nadopu­njenu disertaciju o Miloradi­ću na Bečkoj Slavistiki iz 1963. ljeta, on je ovoga „naj­većega pjesnika nekadašnjih zapadnougarskih i današ­njih gradišćanski Hrvatov konačno postavio tamo kade mu je mjesto — polag vidjenja ku­lturne i književne povijes­ti „našega maloga roja i bro­ja“ (© Miloradić) — i o če­mu bi naš (na)rod tribao znati.

Tako je nekad bilo, i zahv­a­ljujući činjenici da su Miloradića u tada konfesionalni hrvatski škola zapadne Ugar­ske a kašnje i u najmladjoj saveznoj zemlji Austrije, Gra­dišću ne samo čitali, nego i učili na pamet njegove pjesmice, ov slavni pjesnik ušao je u opću pamet, memoriju toga ča se danas naziva gradišćanskimi Hrvati. Martin Meršić st. ga je takorekuć „pri­silio da počne pisati, da po­stane kalendarcem, konačno i pjesnikom. A to još i kakovim! Benčić je u svojoj monografiji »Miloradić« (vlastita naklada, Željezno 2017.) opisao i pokazao cijelu širinu Mi­loradićeve ličnosti i njego­voga uma, najverojatnije i is­taknu­te pameti, znamda još i genija ovoga samouka, u znan­stveni posli svakako i vrhun­skoga znalca hrvatskoga jezi­ka ta­da­ zapadnougarskih Hr­vatov. Fonetika (Neweklow­sky) je dokazala po metriki, da je Miloradić prem već o 50 ljet duhovničtva i relativne intelektualne otcipljenos­ti u maloj zabentanoj Kemlji, imao frakanavski nagla­sak, dakle jezični pečat svoje mladosti iz toga sridnjogradišćanskoga sela, ko je naro­du dalo toliko hrvatskih knji­ževnikov i pjesnikov.

Ali je posebnost ove najn­o­vije Benčićeve knjige da, čitajući o Miloradiću i njegovom vrimenu, i to kroz prizmu povjesničara a pred svim i kulturnoga človika širokoga uma i znanja, poligl­o­ta Nikole Benčića, sada moremo bo­lje razumiti i našu povijest kao gradišćanski Hrvati. Gdo do sada nije znao, a je sada čitao ovu Benčićevu knjigu, jasno mu/joj je, da mi našu povijesti moramo gledati pred svim iz ugarskoga gledišća. Naša povijest je direkt­no vezana uz tadašnju, trijanonsku Ugarsku, a stoprv po 1921. je počela Austrija krojiti našu povijest i uticati na naš „mali roj i broj“. Tim je ova Benčićeva knjiga ne sa­mo vridan opis života i djelovanja Miloradiću, nego je ne­ophodna knjiga o našoj povijesti, ku — i knjigu i povi­jest — bi tribali čim temeljitije proučavati. Zato, da bi znali gdo smo i zač smo takovi ka­­kovi smo! Ako dojdemo do spoznaje, da smo jako usko povezani s poviješću Ugarske, onda ćemo npr. i bolje raz­umiti sadašnju politiku u Madjarskoj — ča ne znači, da bi ju morali odobriti.

Kategorija:

Moje mišljenje

http://hrvatskenovine.at/clanak/22-02-2018/mate-mersic-miloradic-i-nikola-bencic-nam-otkrivaju-nasu-povijest-i-proslost

link ORF Burgenland:

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2895654/

Petar Tyran – Tamburica

 

Petar Tyran – tamburica

Peter Tyran – Tamburizza

cincilin

cnicili

cinci

cin

sve je hin

kad već nisam

kad već nis’

kad već

kad i ka Krowod mea bin

cincilin

cnicili

cinci

cin

alles ist hin

weil ich kein

weil i ka

weil i

weil i ka Krowod mea bin

 

Gerald Kurdoğlu Nitsche (mit Bruno Gitterle) (Hrsg.), Neue österreichische Lyrik – und kein Wort Deutsch, Innsbruck-Wien, Haymon Verlag, 2008, 90.

Link: malo drugačiji layout i tekst

https://ivansic.wordpress.com/2016/06/12/petar-tyran-tamburica/

Petar Tyran – Gledam more

 

Petar Tyran

Peter Tyran

Gledam more

uhvatila me praznina

bacio sam udicu

da bi pecao ideju

Gledam more

ali je, mi se čini,

ispražnjeno svih riba

još i onih najmanjih

Gledam more

izvadim udicu

polažem olovku

nema više ni girica

Ich betrachte das Meer

Die Leere überwältigt mich

Ich werfe meine Angel

Will Ideen fischen

 

Ich betrachte das Meer

Doch es ist wie es scheint

Von allen Fischen entleert

Selbst den allerkleinsten

 

Ich betrachte das Meer

Ich ziehe die Angel heraus

Ich lege den Bleistift weg

Nicht einmal Sprotten gibt es mehr

(Übersetzung: Fabjan Hafner)

 

Gerald Kurdoğlu Nitsche (mit Bruno Gitterle) (Hrsg.), Neue österreichische Lyrik – und kein Wort Deutsch, Innsbruck-Wien, Haymon Verlag, 2008, 175.

uhvatila ne>uhvatila me

öini>čini

Petar Tyran – Avanture srca protiv pameti

Petar Tyran – Avanture srca protiv pameti

 

Gledam te                 i sumljam da ne znaš

sanjam te                  i mislim da znaš

željim te                     i bojim se da nećeš

velim ti                       i strahujem da ne smiš

pitam te                     i znam da me ne čuješ

molim te                    i ufam se da vjeruješ

ljubim te                     i dáni mi se spoznaja

avantura je ovo srca

pustolovina misli i mašte

a pamet me vraća

u gajbu (kavez) života

 

Peter Tyran – Die Abenteuer des Herzens gegen den Verstand

 

Ich sehe dich an                  und ahne: du weißt nicht

Ich träume von dir               und denke: du weißt nicht

Ich begehre dich                  und fürchte: du willst nicht

Ich sage es dir                     und argwöhne: du darfst nicht

Ich frage dich                       und weiß: du hörst mich nicht

Ich bitte dich                        und hoffe: du glaubst mir

Ich liebe dich                        und mir dämmert die Erkenntnis

 

Das ist ein Abenteuer des Herzens

der Gedanken und der Fantasie

Doch der Verstand bringt mich

zurück in den Kerker des Lebens

 

Gerald Kurdoğlu Nitsche (mit Bruno Gitterle) (Hrsg.), Neue österreichische Lyrik – und kein Wort Deutsch, Innsbruck-Wien, Haymon Verlag, 2008, 282.

Petar Tyran – Usidrila mi se ljubav

 

Petar Tyran – Usidrila mi se ljubav

Petеr Tyran – Meine Liebe ging vor Anker

Bacio sam sidro uz njezin čamac

i plutamo jedno uz drugo.

Uživam u njezinoj prisutnosti.

Naši čamci ne dotakne se,

nema materijalnog dodira.

Obadva smo duše izvjesili u more.

Dosta nam je znati: I ti si tu!

Uživanje u fantaziji i miru.

Jednom u godini ovaj imaginarni brak.

Lipo mi je, lipo mi je!

K’o cviću u vodi!

Ich warf meinen Anker neben ihrem Boot
und nun liegen wir nebeneinander.
Ich genieße ihre Nähe.
 
Unsere Boote berühren sich nicht
sie gehen nicht auf Fühlung.
Wir lassen beide unsere Seelen ins Meer baumeln.
Uns genügt es zu wünschen: Auch du bist hier!
 
Dieser Genuss von Fantasie und Frieden.
Einmal im Jahr diese imaginäre Ehe.
Ich fühl mich wohl, ich fühl mich wohl!
Wie der Fisch im Wasser!

 

Gerald Kurdoğlu Nitsche (mit Bruno Gitterle) (Hrsg.), Neue österreichische Lyrik – und kein Wort Deutsch, Innsbruck-Wien, Haymon Verlag, 2008, 283.

Petar Tyran – Tamburica

 

Petar Tyran – tamburica

Peter Tyran – Tamburizza

cincilin

cnicili

cinci

cin
sve je hin
kad već nisam

kad već nis’

kad već

kad i ka Krowod mea bin

Cincilin

cnicili

cinci

cin
alles ist hin
weil i kein

weil ich ka

weil i

weil i ka Krowot mea bin

Gerald Nitsche, Österreichische Lyrik und kein Wort Deutsch, Innsbruck, Haymon Verlag, 1990, 92.

Petar Tyran – Za moj hrvatski rod …

Petar Tyran – Za moj hrvatski rod …

Peter Tyran – Für mein kroatisches Volk

„Za moj hrvatski rod,

ću živit, ću umrit …”

si jačimo pri svakoj

nek mogućoj priliki.

Za moj hrvatski rod,

ću živit, ću umrit …

su prazne riči

u usti svih.

Za moj hrvatski rod,

ću živit, ću umrit …

si jaču uoči crkivanja

svojega roda.

Za moj hrvatski rod

ću živit, ću umrit …

Prestante farizeji,

u duši vam je

Hrvatstvo jur

davno pomrlo.

„Für mein kroatisches Volk,

will ich leben, will ich sterben …“*

singen wir bei jeder nur

möglichen Gelegenheit.

 

Für mein kroatisches Volk,

will ich leben, will ich sterben …

sind leere Worte

auf den Zungen aller.

 

Für mein kroatisches Volk,

will ich leben, will ich sterben …

singen sie angesichts des

Verendens des eigenen Volkes

 

Für mein kroatisches Volk,

will ich leben, will ich sterben …

 

Haltet ein, ihr Pharisäer

zuinnerst ist euch

das Kroatentum schon

längst verendet.

* Anfang der Burgenländischkroatischen Hymne

Gerald Nitsche, Österreichische Lyrik und kein Wort Deutsch, Innsbruck, Haymon Verlag, 1990, 93.

%d blogeri kao ovaj: