U čamcu i na Jantarskoj cesti

10. septembra 2018.

Robert Hajszan Panonski: U čamcu

KT_pjesma na kraju: 10. septembra 2018.

https://ivansic.wordpress.com/2016/07/11/robert-hajszan-u-camcu/

17. septembra 2018.

Matilda Bölcs: Na Jantarskoj cesti

recitirala: Ivana Vlašić

KT_pjesma na kraju: 17. septembra 2018.

https://ivansic.wordpress.com/2014/05/29/matilda-bolcs-na-jantarskoj-ciesti/

 

Po „Jantarskom putu v Hrvati“ se je četvrtak (13. 9. 2018.) otpravila grupa gradišćanskih Hrvatov. Jantarski put je vjerojatno najstarija europska komunikacijska trasa med sjeverom i jugom. Nastala je zbog trženja s jantarom, dragocjenim prozirnim žutokafeckastim kamenom ki se more najti na obali Baltičkoga morja. Stara rimljanska Jantarska cesta je peljala i kroz gradišćanskohrvatska sela i povezivala Hrvate iseljenike s Hrvati u staroj domovini. Grupa Hrvatov iz Koljnofa je od četvrtka (13. 9. 2018.) na putu po Jantarskoj cesti i je na primjer u Hrvatskom Banovcu predala velik pano o petstoljetnici gradišćanskih Hrvatov. Jantarskoj cesti je i hrvatska pjesnikinja Matilda Bölcs iz Hrvatskoga Židana posvetila zbirku pjesam. Pjesmu Na Jantarskoj ciesti je recitirala Ivana Vlašić.

 

Robert Hajszan – Ne želim biti svjedok

 

Robert Hajszan – Ne želim biti svjedok

Robert Hajszan – Ich will nicht Zeuge sein

Ne želim biti svjedok propadanja Hrvata u Gradišću

koji išću, išću, išću po svom „zavišću“ identitet svoj.

Kako to, da više nemaju snage braniti se

protiv asimilacije?

Zašto neće poduzeti sve da ne bi došlo do integracije?

Postali su mlačni, nije im više važno boriti se

za svoj rod.

Misle da je „špot“ održati svoju samostalnost

i ravnopravnost.

Ne, ne smijem biti svjedok propadanja Hrvata

u Gradišću.

Moram se još više zalagati i pokazati im put

koji treba ić’,

da bi spasili rič svojih starih otaca, praotaca i djedova,

koji su pregazili prašne drumove Hrvatske i Štajerske

u smjeru zapadne Mađarske.

Ich will nicht Zeuge vom Untergang

der Kroaten im Burgenland sein

die auf der Suche nach ihrer Identität sind.

Wieso haben sie keinen Willen mehr

sich gegen die Assimilation zu wehren?

Wieso unternehmen sie nichts

dass es zu keiner Integration kommt?

Sie sind zaghaft geworden

es ist ihnen nicht wichtig

für ihre Herkunft zu kämpfen.

Sie glauben verschmäht zu werden

wenn sie ihre Eigenart und Gleichberechtigung

bewahren wollen.

Nein, ich darf nicht Zeuge vom Untergang

der Kroaten im Burgenland sein.

Robert Hajszan – Ne želim biti svjedok

Ne želim biti svjedok propadanja Hrvata u Gradišću

koji išću, išću, išću po svom „zavišću“ identitet svoj.

Kako to, da više nemaju snage braniti se

protiv asimilacije?

Zašto neće poduzeti sve da ne bi došlo do integracije?

Postali su mlačni, nije im više važno boriti se

za svoj rod.

Misle da je „špot“ održati svoju samostalnost

i ravnopravnost.

Ne, ne smijem biti svjedok propadanja Hrvata

u Gradišću.

Moram se još više zalagati i pokazati im put

koji treba ić’,

da bi spasili rič svojih starih otaca, praotaca i djedova,

koji su pregazili prašne drumove Hrvatske i Štajerske

u smjeru zapadne Mađarske.

Gerald Kurdoğlu Nitsche (mit Bruno Gitterle) (Hrsg.), Neue österreichische Lyrik – und kein Wort Deutsch, Innsbruck-Wien, Haymon Verlag, 2008, 67.

Robert Hajszan – Naslanjajmo se na Slovence

 

Robert Hajszan – Naslanjajmo se na Slovence

Robert Hajszan – Anleihe bei den Kärtner Slowenen

Koruški Slovenci su nam uzor kako treba postupati.

Njihovo je geslo ravnopravnost i tolerancija,

ne integracija, a još manje asimilacija.

Krnski Grad je njihovo ishodište, a zapravo je i naše,

jer prvi su bili Slaveni na „austrijskom“ tlu

prije dolaska Germana.

I u aktualnom manjinskom postupanju pokazuju nam

putove kako treba rješavati probleme svoje:

Hrabrošću, borbenošću i angažmanom

treba ići unaprijed.

Još i u pogledu obavještavanja u masovnim medijima i

u emitiranju TV-emisija moramo se naslanjati na njih,

jer u Koruškoj je u centru sadržaja

kultura, knjiga, pjesma i folklor.

Zašto u Gradišću sve gore navedeno nije provodljivo?

Zato što nemamo protivnika a la Haidera

koji bi polarizirao i time nehoteć ojačao

ponizne, skromne, umirajuće Hrvate!

Die Kärtner Slowenen sind für uns das Vorbild

sie zeigen uns den Weg

Ihr Motto heißt Gleichberechtigung und Toleranz

nicht etwa Integration und schon gar nicht Assimilation.

Die Karnburg ist ihr Ausgangspunkt

eigentlich auch der unsrige

denn zuerst waren die Slawen auf

„österreichischen“ Boden, ehe die Germanen kamen.

Auch in aktuellen Volksgruppenfragen

müssen wir sie nachahmen.

Sie leben vor, wie man Probleme löst:

mit Tapferkeit, Kampfeslust und Engagement.

Selbst in Hinblick auf ihre Printmedien und

TV-Programme sollten wir Anleihe nehmen

denn in Kärnten stehen im Mittelpunkt:

Kultur, Bücher, Lieder und die Folklore.

Warum könnte das nicht auch im Burgenland greifen?

Weil wir keinen Querulanten à la Haider haben

der polarisieren und ungewollt stärken würde – uns

untertänige, bescheidene, aussterbende Kroaten.

Robert Hajszan – Naslanjajmo se na Slovence

 

Koruški Slovenci su nam uzor kako treba postupati.

Njihovo je geslo ravnopravnost i tolerancija,

ne integracija, a još manje asimilacija.

Krnski Grad je njihovo ishodište, a zapravo je i naše,

jer prvi su bili Slaveni na „austrijskom“ tlu

prije dolaska Germana.

I u aktualnom manjinskom postupanju pokazuju nam

putove kako treba rješavati probleme svoje:

Hrabrošću, borbenošću i angažmanom

treba ići unaprijed.

Još i u pogledu obavještavanja u masovnim medijima i

u emitiranju TV-emisija moramo se naslanjati na njih,

jer u Koruškoj je u centru sadržaja

kultura, knjiga, pjesma i folklor.

Zašto u Gradišću sve gore navedeno nije provodljivo?

Zato što nemamo protivnika a la Haidera

koji bi polarizirao i time nehoteć ojačao

ponizne, skromne, umirajuće Hrvate!

Gerald Kurdoğlu Nitsche (mit Bruno Gitterle) (Hrsg.), Neue österreichische Lyrik – und kein Wort Deutsch, Innsbruck-Wien, Haymon Verlag, 2008, 68-69.

pjesmaifolklor>pjesma i folklor

Robert Hajszan – Ditinstvo

 

Robert Hajszan – Ditinstvo

Robert Hajszan – Kindheit

Po dugi ljeti sam slučajno došao

na mjesto ditinstva.

Naša kalupa* već dugo ne stoji.

Prepoznao sam samo hladovito stablo

pod kojim sam gustokrat ispruženo

očima po nebu pasao.

Pokušao sam otkoracati dužinu i širinu

jedine sobe bivšega stana mladosti.

Nevjerojatno! Je li to moguće?

Ovdje je bilo mjesta za jednu familiju?

Mjesta za stelje, ormar, stol i ostalo?

Za plač, za krik, za strah i smih?

Bilo je mjesta za mravce, muhe i vuše.

Naravno i za susjede i tovaruše.

Nach vielen Jahren kam ich wieder einmal

auf den Platz meiner Kindheit.

Unsere Kaluppe

gibt es schon lange nicht mehr.

Ich erkannte lediglich den schattigen Baum,

unter dem ich ausgestreckt zum Himmel sah.

Ich versuchte die Länge und Breite des einzigen Raumes,

in dem wir hausten, abzuschreiten.

Unvorstellbar! Ist das wahr?

Hier war Platz für eine Familie?

Für Bett, für Schrank, für Tisch …

Für Klage, Aufschrei, Weinen, Lachen?

Uns quälten Ameisen, Fliegen und Läuse.

Kraft, Verständnis erhielten wir von Freunden.

 

Robert Hajszan – Ditinstvo

 

Po dugi ljeti sam slučajno došao

na mjesto ditinstva.

Naša kalupa* već dugo ne stoji.

Prepoznao sam samo hladovito stablo

pod kojim sam gustokrat ispruženo

očima po nebu pasao.

Pokušao sam otkoracati dužinu i širinu

jedine sobe bivšega stana mladosti.

Nevjerojatno! Je li to moguće?

Ovdje je bilo mjesta za jednu familiju?

Mjesta za stelje, ormar, stol i ostalo?

Za plač, za krik, za strah i smih?

Bilo je mjesta za mravce, muhe i vuše.

Naravno i za susjede i tovaruše.

 

Robert Hajszan – Kindheit

 

Nach vielen Jahren kam ich wieder einmal

auf den Platz meiner Kindheit.

Unsere Kaluppe

gibt es schon lange nicht mehr.

Ich erkannte lediglich den schattigen Baum,

unter dem ich ausgestreckt zum Himmel sah.

Ich versuchte die Länge und Breite des einzigen Raumes,

in dem wir hausten, abzuschreiten.

Unvorstellbar! Ist das wahr?

Hier war Platz für eine Familie?

Für Bett, für Schrank, für Tisch …

Für Klage, Aufschrei, Weinen, Lachen?

Uns quälten Ameisen, Fliegen und Läuse.

Kraft, Verständnis erhielten wir von Freunden.

*od češkog chalupa (=Kaluppe, Hütte)

Gerald Nitsche, Österreichische Lyrik und kein Wort Deutsch, Innsbruck, Haymon Verlag, 1990, 60.

poveznica: https://ivansic.wordpress.com/2013/10/16/robert-hajszan-ditinstvo/

(rukopis: … stana u mladosti; A naravno)

Robert Hajszan – U čamcu

 

Robert Hajszan – U čamcu

Robert Hajszan – Im Schlauchboot

Sjedim u čamcu koji sam privezao za plovak

– Za „Crvenu kapicu“ – kako ga Katja naziva.

Legnem. Gledam u nebo.

Moje se misli ljuljaju

Kao što se ljulja i čamac.

 

Valovi me podsjećaju na brodolom

Što ga je imao veličanstveni junak Odisej.

Automatski počinjem recitirati

Starogrčke stihove: MENIN AEIDE THEA …

 

Skok do rimskog pjesnika Ovida nije daleko

I moja osušena usta šapću

Svakom srednjoškolcu klasične gimnazije

Poznate latinske stihove: AUREA PRIMA …

 

Kad sam već kod monotonog recitiranja

Ponovim brzo starocrkvenoslavenski alfabet

Koji sam naučio kao svagdašnju molitvu: AZ-BUKI

 

Zadrijemao sam …

Zatrepetah od hladnih kapi.

Ogledam se. Ne vidim nikoga.

Eto, iza čamca opazim dječake kako se smiju.

Probudili su samca.

Ich sitze im Schlauchboot,

das ich an einen Schwimmer angebunden habe.

Katja, meine Kleine, nennt ihn Rotkäppchen.

Ich liege ausgestreckt, schaue zum Himmel.

Meine Gedanken treiben dahin wie das Boot.

 

An den Schiffbruch erinnern mich die Wellen,

an jenen, den der erhabene Odysseus erlitten hat.

Und gleich beginne ich die altgriechischen Verse

feierlich zu sprechen: MENIN AEIDE THEA …

 

Die Brücke zu Ovid, dem römischen Dichter, ist nicht weit.

Über meine ausgetrockneten Lippen flüstert es

die, jedem – des Lateinischen mächtigen –

Schüler bekannten Verse: AUREA PRIMA …

 

Da ich schon beim eintönigen Aufsagen bin,

wiederhole ich schnell das altkirchenslawische Alphabet,

das ich wie das tägliche Gebet auswendig gelernt habe: AZ – BUKI …

 

Eingeschlafen muß ich sein …

Kalte Tropfen holen mich zurück,

Ich schaue mich um, niemand ist zu sehen.

Da, hinter dem Boot lachen die Buben.

Den Träumenden haben sie endgültig aufgeweckt.

 

Robert Hajszan – U čamcu

 

Sjedim u čamcu koji sam privezao za plovak

– Za „Crvenu kapicu“ – kako ga Katja naziva.

Legnem. Gledam u nebo.

Moje se misli ljuljaju

Kao što se ljulja i čamac.

Valovi me podsjećaju na brodolom

Što ga je imao veličanstveni junak Odisej.

Automatski počinjem recitirati

Starogrčke stihove: MENIN AEIDE THEA …

Skok do rimskog pjesnika Ovida nije daleko

I moja osušena usta šapću

Svakom srednjoškolcu klasične gimnazije

Poznate latinske stihove: AUREA PRIMA …

Kad sam već kod monotonog recitiranja

Ponovim brzo starocrkvenoslavenski alfabet

Koji sam naučio kao svagdašnju molitvu: AZ-BUKI

Zadrijemao sam …

Zatrepetah od hladnih kapi.

Ogledam se. Ne vidim nikoga.

Eto, iza čamca opazim dječake kako se smiju.

Probudili su samca.

 

Robert Hajszan – Im Schlauchboot

 

Ich sitze im Schlauchboot,

das ich an einen Schwimmer angebunden habe.

Katja, meine Kleine, nennt ihn Rotkäppchen.

Ich liege ausgestreckt, schaue zum Himmel.

Meine Gedanken treiben dahin wie das Boot.

 

An den Schiffbruch erinnern mich die Wellen,

an jenen, den der erhabene Odysseus erlitten hat.

Und gleich beginne ich die altgriechischen Verse

feierlich zu sprechen: MEININ AEIDE THEA …

 

Die Brücke zu Ovid, dem römischen Dichter, ist nicht weit.

Über meine ausgetrockneten Lippen flüstert es

die, jedem – des Lateinischen mächtigen –

Schüler bekannten Verse: AUREA PRIMA …

 

Da ich schon beim eintönigen Aufsagen bin,

wiederhole ich schnell das altkirchenslawische Alphabet,

das ich wie das tägliche Gebet auswendig gelernt habe: AZ – BUKI …

 

Eingeschlafen muß ich sein …

Kalte Tropfen holen mich zurück,

Ich schaue mich um, niemand ist zu sehen.

Da, hinter dem Boot lachen die Buben.

Den Träumenden haben sie endgültig aufgeweckt.

Gerald Nitsche, Österreichische Lyrik und kein Wort Deutsch, Innsbruck, Haymon Verlag, 1990, 60-61.

muß>muss

Mudrosti pun ormar – 7. literarni krug

Mudrosti pun ormar (4)

Mudrosti pun ormar – 7. literarni krug

drugo ljeto (2016.), drugi put – literarni krug 2/2 – literarni krug # 7

KUGA, Veliki Borištof, 22.4.2016., 19.30

Jezik i konfrontacija s njim.
Pod Miloradićevim geslom “Mudrosti pun ormar” tri osobe čitaju svoje tri najdraže pjesme ili pripovjetke iz proze ili/i poezije hrvatske ili svitske literature na hrvatskom jeziku.

Gosti: Zlatka Gieler, Robert Hajszan i Jurica Čenar
Moderacija: Franjo Bauer

Robert Hajszan:

  1. Dobriša Cesarić (pjesme: Početak proljeća, Voćka poslije kiše, Tiho, o tiho govori mi jesen, Slap)

  2. Anton Leopold, izdanje PAIN-a, predgovor (Goethe, Nachtlied,…), pjesma: Cvatuća domovina

  3. Robert Hajszan: Ditinjstvo, U čamcu (čitao ih je i u selu Rešetari, to je selo u Slavoniji, tamo je skup narodnih pjesnika)

Zlatka Gieler:

  1. A. G. Matoš (Notturno), M. M. Miloradić (Betlehemsko pripretenje, Betlehemi)

  2. Fred Hergović (Prst), Jurica Čenar (Ptica), Kristine Grafl (Slijedi/Spurenlese: Čuješ muziku prirode.., Na svakoj grudi…, Čer nismo mogli misliti…, Kanio samo opet zagristi va lipu jabuku ali črv je bio doma…)

  3. Ana Šoretić (Zadnji hrvatski Mohikanac: hrvatska abeceda – A, N, P); Tedi Prior (Panonsko šarilo: Cindrofi va kupališći)

Jurica Čenar: književnici koji su i slikari…

  1. Tomislav Marijan Bilosnić (Tigar), knjiga ima kultni status, napisao otprilike 100 knjiga, u Americi ušao na listu od 18 autora koji se moraju pročitati, slikar (preko 30 izložbi), zalaže se obnavljanje kapelica.., Wikipedija

  2. Jurica Čenar (Marko Štoričar – književni žnjač. Antonu Leopoldu u spomenar, Kalendar Gradišće 1990, 123-126)

  3. Nevenka Nekić, slikarica, 30 izložbi, 50 dukumentaraca, „tajna“ (Kardinolovo srce, roman, Alojzije Stepinac…; Dolnja Pulja ima relikviju), Wikipedija

http://www.eventrakete.at/grosswarasdorf/7-literarni-krug/

https://www.facebook.com/events/217437251965592/

22. travnja 2016.: Noć hrvatske knjige

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2770145/

http://www.matis.hr/index.php/hr/aktivnosti/dogadanja/7378-promocija-geosiceve-biblije-u-noci-knjige

Biblija u HAZU u Zagrebu: hvala Antonia S.

http://www.laudato.hr/Novosti/Kultura/Noc-knjige-2016-U-knjiznici-HAZU-predstavljena-Bib.aspx

„Kontejner knjižnica“ u Pajngrtu:

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2770305/

Geošićeva Biblija u HAZU:

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2770319/

Za dicu – Robert Hajszan – Ditinstvo

Robert Hajszan (1948.), Hajsan

Ditinstvo

Po dugi ljeti sam slučajno došao na mjesto ditinstva.
Naša kalupa* već dugo ne stoji. Prepoznao sam samo
hladovito stablo pod kojim sam gustokrat ispruženo
očima po nebu pasao.

Pokušao sam otkoracati dubinu i širinu jedine
sobe bivšega stana mladosti.

Nevjerojatno! Je li je to moguće? Ovdje je bilo mjesta
za jednu familiju? Mjesta za stelje, ormar, stol i ostalo?
Za plač, za krik, za strah i smih?

Bilo je mjesta za mravce, muhe i (v)uše.
Naravno i za susjede i tovaruše.

* češki c h a l u p a  = Kaluppe, Hütte

Robert Hajszan, Prednost se more vagati, Literas, 1983.

Po dugi ljeti sam slučajno došao
na mjesto ditinstva.
Naša kalupa već dugo ne stoji.
Prepoznao sam samo hladovito stablo
pod kojim sam gustokrat ispruženo
očima po nebu pasao.

Pokušao sam otkoracati dubinu i širinu
jedine sobe bivšega stana mladosti.

Nevjerojatno! Je li je to moguće?
Ovdje je bilo mjesta za jednu familiju?
Mjesta za stelje, ormar, stol i ostalo?
Za plač, za krik, za strah i smih?

Bilo je mjesta za mravce, muhe i vuše.
Naravno i za susjede i tovaruše.

Nikola Benčić, Književnost gradišćanskih Hrvata od 1921. do danas, drugo izdanje, Trajštof 2010, str. 205

Robert Hajszan Panonski
Panonski institut, Pinkovac/Güttenbach

%d blogeri kao ovaj: