Štefan Megyimori – Rodni kraj

Štefan Megyimori

Rodni kraj

Ča nam spiva ptica mila

Na zelenoj kiti?

Najsvitlije, najtoplije

Sunce pri nas sviti!

Ča nam šumu sinji slapi

Širokog Dunaja!

Ne ćeš najti nigde lipšeg

Od rodnoga kraja!

Ča se blista va zvjezdica

Zvjezdopunog neba?

Živi trizno, djelaj skrbno,

Dat će ti Bog svega!

Rodna polja, svega dobra

Zviranjki bogati

Svim nam rodu mliku, kruha,

Pak ne smi bit gladi!

Pak nek tuče vjerno srce

Svakoj kćeri, sinu…

Blagoslovi, Bože mili,

Našu domovinu!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 47.

Štefan Megyimori (Hrvatska Kemlja)

%d blogeri kao ovaj: