Anto Gardaš – Uvijek netko nekog voli

Anto Gardaš

Uvijek netko

nekog voli

Uvijek netko

nekog voli!

Šumar voli

svoju šumu,

Glumac voli

Svoju glumu,

Ptica voli

Svoju pjesmu,

Voda voli

Svoju česmu.

Uvijek netko

nekog voli!

Pjesnik voli

Svoju maštu,

Cvijeće voli

svoju baštu,

Zidar voli

svoju ciglu,

Konac voli

svoju iglu.

Uvijek netko

nekog voli!

Klaun voli

svoju šminku,

Darko voli

svoju klinku.

http://www.schule-mehrsprachig.at/uploads/tx_inmemttm/uvijeknetkonekogvolipjesma.pdf

Ivan Rončević – Gradišćanko

Ivan Rončević

Gradišćanko

U Gradišću on stanuje

svakamor rado putuje,

od sjevera pa do juga,

prijateljev ima čuda.

On nas uči hrvatski

i moljat on zna,

vlase ima on na pravo

svaki vidi da i ljubi plavo.

Kad ga pitaš kade j‘ ča

sve ti on povidat zna,

po hrvatsku i po nimšku

lipe riči ga opišu.

On i tanca lipo

i dost jačak zna,

ako njega vidi gdo

to je naš Gradišćansko.

Kalendar Gradišće 2018, 225.

Ana Šoretić – Mala mini-škola

Ana Šoretić

mala mini-škola

jedna je škola

razredi dva

tri su učitelji

a četiri školari

petere knjige

šestere torbe

sedam slovov skače

osma se namače

devet pockov v‘ knjižica

ima mali Jurica

ali šta je najlipše:

deset dan su ferije!

Objavljeno u knjigi (i na nimškom jeziku) „Im Pfirsich wohnt der Pfirsichkern“, Wolf Harranth i Christine Sormann, naklada St. Gabriel, Mödling-Beč,1994.

Kalendar Gradišće 2018, 224.

Jurica Čenar – Kupovanje

Jurica Čenar

kupovanje

kupi

kupi

kupuj

na kupe

nakupaj

nakupi

kupe

kupi

da

kupi

kupcev

kupuju

i

kupe

smanjuju

7. 10. 2017.

Kalendar Gradišće 2018, 198.

Anton Leopold – Domovina

Anton Leopold

Domovina

(Šandor Petöfi)

Med brižići zelena krajina,

Ovde moja mila domovina.

Malo selo uz potočić tihi.

Gde ptičice pjevaju na strihi.

Lipo je u selu doma bilo,

Pokraj oca, uz majkino krilo,

Ali mlade ljude svit poziva,

Da im žitka mogućnost otkriva.

Ča smo se pak doma naučili,

Kot u stablo nam to zacipili,

To je dragi jezik materinski,

A sprohadja nas duh domovinski.

Domovina, budi mi pozdravna,

I s pjesmami mojimi proslavna,

Pjesma svaka neka zvijezda bude,

Ka nam sviti za dom, naše ljude!

Drago selo, gde potočić teče,

Ljubav lebdi, lipe riči reče:

Neka živi mila domovina,

S pjesmom pjeva nam rič materina!

Kalendar Gradišće 2018, 194.

Anton Leopold – Naše selo

Anton Leopold

Naše selo

Naše lipo selo

Kod potoka Repca,

Pjeva kot veselo,

Žinkat je ćut vrepca.

Selo u dolini,

Visok turam žuti,

Ljubav u tišini

Diboko se ćuti.

Frakanava pjeva

Svenek pjesme nove.

To je sunce dneva

Kod sije na krove.

Kalendar Gradišće 2018, 113.

Žinkat je čut vrepca. (?)

Joško Preč – Okolo Kisega

Joško Preč

Okolo Kisega

Okolo Kisega

mali su brižići,

shranjena se sela,

sidu va zavići.

Mali bijeli stani,

obloki kot oka,

a na dvori cvijeće,

zdenac stoji zboka.

Jačile su ptice,

prez notov napamet,

izgleda da im je,

sām Bog dirigent.

Nigdor lipše od njih,

ne zna zapjevati,

muzikantom svita,

moraš je priznati.

A mužikale nam,

guske nasred ceste,

žabe nakraj sela,

zabavljale goste.

Širom sinokošev,

krave su se pasle,

nam svim na veselje,

kitice su cvale.

Dimnjaki na krovu,

škuro su sidili,

da bi meso šunke,

dobro ukadili.

Pinez nije bilo,

ali već veselja,

bila nam je slatka

i skromna vičera.

Bilo j’ šereg dice,

živi kot vražići,

kopali si gnjazda,

zgora na brižići.

Pod strihom se sjedu,

otac, majka, dida,

ki nam tako rado,

nek prošlost povida.

Bome tako j’ bilo,

kad sam ja bil mali,

svi smo išli bosi,

živili u šali.

Prijatelji bili,

mlado ino staro,

po seli šetali,

pili vino zdravo.

Ljudi su sidili,

na travi va grabi,

i jedan drugomu,

pamet su solili.

Svaki sve zna bolje,

kripost je Hrvata,

triznu pamet ima,

i prez učenjaka.

Ali te plundraše,

nisu pozivali,

nego su pred njimi,

vrata zatvarali.

Išli su po svitu,

sa svim su tržili,

ali poštenja si,

nisu prodavali.

Narod oko crikve,

sastajao se mnogo,

da se zahvaljuje,

za sve svojem Bogu.

Tako se j’ živilo,

nekada na selu,

čuvali smo narod,

i svetu nam vjeru.

Hrvatske novine, 50/1997, 24

… listajući Hrvatske novine iz 1997. godine

na sred ceste>nasred ceste

žabe na kraj sela >žabe nakraj sela

Vladimir Vuković – Stari hrast

Vladimir Vuković

Stari hrast

Stari hrast na njivi mog oca

Od pamtivijeka star se diže hrast

Diže se i prkosi

I ljetnoj žegi i zimskom mrazu

I teškoj oluji i ledenu sjevernjaku

A primao je i prima u goste cijeli svijet

U njegovu se hladu odmarao otac mi i djed

Odmaram se i ja

Hoće li se i moj sin?

ORF Burgenland, radioemisija, Kulturni tajedan, 7. augusta 2017.

pjesma na kraju

emisija je tjedan dana online, on demand – na zahtjev, zahtijevao sam i napisao novu pjesmu danas

na Mahari (tajni link, audiozapisi, mp3)

Anton Leopold – Gradišćanski Hrvati

Anton Leopold

Gradišćanski Hrvati

Mogli bi reć „Sjeverni Hrvati“,

Hrvatska je nekad bila mati.

Pred stoljeći su iseljeniki,

Sada po već zemlja stanovniki.

Skupna rič: Gradišćanski Hrvati,

Gradišće im moglo naziv dati,

U Austriji, Madjarskoj, Slovačkoj

Po varoši, liniji orsaškoj.

Kad su oni tako raštrkani,

Zbog granicov slabo povezani,

Slabi su u onom zajedničkom,

Ugroženi u svojem jezičnom!

Svaka stran se mora za se boriti,

Nešto skupno ide teško stvorit.

Samo ime, to nas skupa veže,

Dok se tudji obruč svagde steže.

Nesložnost na zvana i na znutra,

Ne dā čuda izgleda za zutra,

Politika svagde nas razriže,

Najzad brca, gori nas ne zdiže!

Iz ovoga teško van izajti,

Ipak trsit nešto skupno najti,

Duh narodni širit i prik granic,

Pak kultura skupna prez svih stanic!

Frakanava, 1996.

Hrvatske novine 50/1997, 23

Listajući Hrvatske novine iz 1997. godine…

statistika:

1500. pjesma u kategoriji ghrv književnost

Agnjica Čenar-Schuster – Žitak

Agnjica Čenar-Schuster

Žitak

Žitak je festival, da ga svečujemo.

Žitak je igra, da ju igramo.

Žitak je san, da ga sanjamo.

Žitak je doživljaj, da se ga spomenemo.

Žitak je malinac, da mu se divimo.

Žitak je godina, da nas smoči.

Žitak je vjetar, da nas opuše.

Žitak je sunce, da nas tepli.

Žitak je cvijeće, da nam duši.

Žitak je kanica, da nam ovija sanje.

Žitak su farbe, da nam se otvori raj.

Žitak je entuzijazam, da nas zdvigne u nebesa.

Žitak je srića, da ju uživamo.

Žitak je veselje, da se smijemo.

Žitak je jačka, da ju jačimo.

Žitak su usta, da govorimo.

Žitak su uši, da poslušamo.

Žitak su oči, da vidimo.

Žitak je srce, da ljubimo.

Žitak su misli, da mislimo.

Žitak su ćuti, da ćutimo.

Žitak je ovo i ono…

Bar kako ga definiramo, on je prilika, ku imamo samo jednoč.

Ne za srdu, mržnju, ljubomoru, borbu i tugu.

Žitak je serija hipcev, ki su nam darovani na Zemlji.

Žitak je tajna u prostoru i vrimenu, ku ni s mukom nećemo razvezati.

Žitak je cilj izvan prostora i vrimena.

Žitak ima smisla, ar smisao je u žitku.

-ica

Hrvatske novine 28/2017, 12

%d blogeri kao ovaj: