Franz Rotter – E-Portfolio

E-Portfolio über den Dichter Franz Rotter (1970-2002) welches 2012 entstand (10 Jahre Slavić, 10-jähriger Todestag, Hommage).

E-portfolio o pjesniku Franciju Rotteru sa sustavom Mahara. Franc Rotter je napisao knjigu Croatia liberata koja je izašla 2002. godine. Dobio je postumno/posmrtno nagradu SLAVIĆ za 2002. godinu koja se dodijelila u Splitu 22. aprila 2003.

E-Portfolio Franc Rotter, Mahara: Franz Rotter (tajni link)

nova Mahara (tajni link): https://neu.mahara.at/view/view.php?t=PuJKyA3VsnrptMDkqQ7w

Hrvatske novine: http://hrvatskenovine.at/search/node/rotter

Kroatisches Zentrum in Wien, Hrvatski centar Beč, Biblioteka Franjo Rotter: www.hrvatskicentar.at (NEWS Service, Rotter …)

%d blogeri kao ovaj: