Mali princ na gradišćanskohrvatskom jeziku

Mali princ

Prijevod knjige Le Petit Prince (Antoine de Saint-Exupéry) postoji i za gradišćanskohrvatski jezik (Burgenland Croatian, burgenlandkroatisch/burgenländischkroatisch):

Mali princ, Hrvatsko štamparsko društvo, Željezno / Eisenstadt, Austria, 1998, ISBN: 3-90-1051-201

zahadjanje/zalazak sunca:

Ah! Mali prinče, tako sam lipo polako razumio tvoj mali, turobni žitak. Dugo vrime je samo lipota zahadjanja sunca bila tvoja jedina zabav. Tu novu pojedi­nost sam doznao četvrti dan jutro, kada si mi rekao: Ljubim zahadjanja sunca.

http://www.petit-prince.at/pp-kroat-bgld.htm

 

Mali princ na mnogo jezika:

http://www.petit-prince.at/collection.htm

Tekst Maloga princa na hrvatskom jeziku:

http://www.odaha.com/antoine-de-saint-exupery/maly-princ/mali-princ

IMG

%d blogeri kao ovaj: