Jako Jezerčić – Gastarbajterovo pismo

Jako Jezerčić

„Gastarbajterovo pismo“

Liebe moja Šaci

Evo dobih pisli cejta

und ih šrajbe jedan brif.

Teško mi je one dih

in majn herc bol je tif.

Ja sam dobro Got zein dank.

Vi get s dia zu hause?

Ih arbajte 16 štunden.

Svaki dan bez pauze.

Vi get libe kinda naša?

Kako lernen jec u školi?

Ih alajn u tuđini

moj herc i doša boli.

Gastarbajter ih bin nua

kao jedan od nas hier.

Pa ponavljam selbe vorte

teško mia, teško mia.

U tuđini švea leben

ima šver svakog dana

i na kraju svakog dana

i na kraju šike ih Dia

šene grise od Maslana.

Vaš Maslan, St. Pölten (Jako Jezerčić)

Hrvatski list. Hrvatsko informativno glasilo, godina II, broj 9-10, veljača 2000. (10. broj)

… našao spremajući sobu u srpnju 2017.

Dieter Scherr – Ajnkafat do jutra

Dieter Scherr – Ajnkafat do jutra

(nije čuda …)

pu krancla ekstravuršta

dva pare frankfurterov

dajte mi oš

deset dekov šiselkaza

teta Rožika

(nije čuda …)

meso za kütruhn

i zece za drugi pakljtrogr

šajs an!

daj oš dva

knabernosi

to je to

(nije čuda …)

od baumaksa oš prauhamo

motorsagl lötkuibm

bačiće i canglje

mrvu HiFi

i nove dekenpluotne

od hartšauma

otpodne kriči Ugarska za nami

ča za srića da imamo kombi

Bože moj

logerhaus će bit vrijeda zaprt

dajte nam kemi!

(i rukavice)

to je to

ja ti velim!

sad sam ostavio ležat

geruhsfreser

sad već nimamo lazno za pahat!

(ali za pahanje človik ima glavu

to je to – nije čuda)

danas navečer

ta ajnkaufsfort k blumeninzlu

će me oš ubit

Gerald Kurdoğlu Nitsche (mit Bruno Gitterle) (Hrsg.), Neue österreichische Lyrik – und kein Wort Deutsch, Innsbruck-Wien, Haymon Verlag, 2008, 102.

https://ivansic.wordpress.com/2016/06/20/dieter-scherr-ajnkafat-do-jutra/

Dorothea Zeichmann – Gujn obnd, teta Marica!

Gujn obnd, teta Marica!

Gujn obnd, teta Marica!

Ste bili ajnkafat?

No boa, za vohnend se sega prauha.

Küšronga i ja nimam

pak si hojt tea hojtboasohn kupim.

Va kšefti je nako sega.

A denas knoaći?

Ćete si feanze gleadat?

Ta štadl je sopeak, nako znate.

Vi si neaćete feanzeat?

A tako!

Vi ste ajnlodani

enklju na geburtstog.

No to je onštendig od nji

da Vas anjnlodadu.

I meni za mutatog senek ča doprimu.

Pak se veselim.

Pred dvimi leati su mi toustara šenkali,

a lani loknšea.

Ako sam ealih

ko stim ne morem ništ počeat.

No dobro,

onda gujdi noht, teta Marica

pak dobru untahojdungu!

(1993.)

Dorothea Zeichmann, Keine Erinnerungen mehr / Nema uspomena, Prag, 1994, 117

kišronk

Dorothea Zeichmann – Gujn tog, tetac Mate!

Gujn tog, tetac Mate!

 

Gujn tog, tetac Mate!

Kako Vam grea?

Ča, padaru greate?

A ča za pešverdne jimate?

Znate, i ja bi morala sopeak knjemu:

moji rajma tabletni su mi ausšli

i heactropnou već nimam

a sad si kanim dat

tu tinkturu gegn hoaausfolja fašrajbat,

ta da tako dobro virka.

No pak kromfaderi me trapu,

pak noći spat ne moarem,

dost jake šloftabletne zimljem.

Ča?

Ne, ne.

Onde cio feanzeprogram ništ ne hasni.

A sad sam dostala Gastritis,

sad ništ jist ne morem…

Ali, teatac Mate,

kamo greate?

Padr je vatu rihtungu!

(1993.)

 

Dorothea Zeichmann, Keine Erinnerungen mehr / Nema uspomena, Prag, 1994, 119

knjemu >k njemu

vatu>va tu

nimam: čakavski>niman…

Dorothea Zeichmann – Dobro jutro, tetac Jive!

Dobro jutro, tetac Jive!

Dobro jutro, teatac Jive!

Ste si denas ur cajdungu preaštali?

Strašno ča sega pišu:

opet jedan cukunglik

pak ta jedan ki je svoju ženu umpringao

a stoprv ta skandalj va regirungi!

No jo,

ča ću Vam reć.

Se faloti.

Ki poljitikr je dan denas oš onštendig?!

Oni su kot popi.

Pinezi zimlju kaj nek znadu.

Ruka prez srama

a vrića prez dna.

Ali ča Vam to povidam?

To nako se znate.

Čuo sam da ćete vreada va penziju dujt.

Pak već neaćete marit pendlat

tr ćete ženi moć na poalji već pomagat.

Ste kunstingr ur pošicali?

Boa, goadinu bi prauhali.

No dobro, tetac Jive!

Neaću Vas aufhojdat.

Ur smo Majdlingi.

Vi moarate ausštajgat.

Zboagom, teatac Jive!

Onda do peatka!

(1993.)

 

Dorothea Zeichmann, Keine Erinnerungen mehr / Nema uspomena, Prag, 1994, 121

https://ivansic.wordpress.com/2014/10/05/doroteja-zeichmann-dobro-jutro-tetac-jive/

U Kugi u februaru 2015. je gostovala Erni-Oma: „Ärgertherapie“…

Ana Šoretić – Nova Gora

Ana ŠoretićNova Gora

danas smo bili pri tin insajdertrefnu

haufn mladine i par tioberkrovotov

mužika j‘ bila klass

a divojke echt fetzig

allas Leiwond

samo ti par Čušov

vani kod ortstofljina

mensch, to svi znamo

Nova Gora j’ Nova Gora

ali ortstofljin je ortstofljin

i na njin mora stati

Neuberg

basta

Ende der Debatte!

Ana Schoretits, Zadnji hrvatski Mohikanac, HKD, Željezno, 2012, 76

Andi Novosel – Budi pametan ili geh sei gscheit!

geh sei gscheit!

deitsch is da i-ku

deitsch da schülling

deitsch die oabeit und da befö

deitsch die luft, da regn, die eadn

da schne und des eis

in unsan loand

paß auf krowod, deitsch is da Sinovac

da Kukacka, da Bleha, da Vaclavik

und da Mock

und eascht da Hajda,

glaub nit,

daß dea a mißgebuat is!

na sichst … und du?

wos bist’n du?

bist a tschusch oda goa a cigajna, du?

Andi Novosel, Pohota, 1994, 10

Kraljica Austrije je Conchita Wurst/Thomas Neuwirth, pobijedila/pobijedio je na Eurosongu 2014. u Kopenhagenu!

http://www.vecernji.hr/tv/veceras-je-finale-eurosonga-tko-ce-pobijediti-937939

%d blogeri kao ovaj: