Franz Rotter – Riječi Vaše

Dragi prijatelju, slavni bane!

Riječi Vaše žive do u naše dane.

Ovo gnijezdo i nadalje vrh Timora vije

Jer slobode, djeco moja, u ravnici nije.

Za života za slobodu Ste se borili

I zauvijek zato srca naša pridobili.

Nas je ova zemlja porodila,

Raznolika i nama draga,

Sudbina nas je u daleke kraje odvodila

I tako nam je vrednija od svakog blaga.

A kad jednom doputujem u daleki jedan vrt,

Znat će Jadran da nije svemu kraj,

Poslije nas ne vlada nijema, kruta smrt,

Poslije nas kriknut će Novi Naraštaj:

Živio naše domovine sjaj!

14.7.1993. u Crikvenici

Franc Rotter, Croatia liberata, 2002, S. 138-139.

Pjesma je nastala 1993. za vrijeme boravka u Crikvenici u Hrvatskoj u Novom Vinodolskom, a inspiracija je spomenik pjesnika i bana Ivana Mažuranića. Društvo hrvatskih književnika u Zagrebu je dodijelilo nagradu SLAVIĆ 2003. za prvijenac „Croatia liberata.“

Crikvenica 1993., Slavić je dodijeljen 2003., sada, 2013. Hrvatska ulazi u Europsku uniju – Živio naše domovine sjaj!

Gradišćanski Hrvati ove godine slave 480 godina doseljenja. Držali su i gajili svoj jezik do danas – gradišćanskohrvatski!

Hrvati su već davno u Europskoj uniji – zbog Gradišćanskih Hrvata!

http://hrvatskenovine.at/clanak/24-05-2013/uspjesni-zeljezanski-europski-dani

%d blogeri kao ovaj: