Radoslav: rad i slava

Piccasso iz Poreča_7_2016Radoslav

rad

i

slava

Radoslav

slava svemu radu

slovinski se slavio

na početku hrvatskih početaka

na hrvatskim raskrižjima

litterarum studia

hrvatski jezik

hrvatski standardni ili po domaći

slova

slavistika

svjetska slava

skromno sjećanje

hvala Radoslave

IR

Radoslav Katičić: Die burgenländischen Kroaten an sprachlichen Scheidewegen

Sonderdruck aus PONTES SLAVICI, Festschrift für Stanislaus Hafner zum 70. Geburtstag, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz – Austria, 1986, 179-187.

DOWNLOAD/PREUZIMANJE:

Katičić_Die Burgenl. Kroaten an sprachlichen Scheidewegen_1986

U svoj hrvatskoj cjelini poseban je jezični položaj Gradišćanskih Hrvata, poglavito onih u austrijskoj saveznoj zemlji Gradišću, ali i onih u Mađarskoj i Slovačkoj. Oni su, premda im hrvatski standardni jezik uvijek i u svem stoji na raspolaganju, zadržali svoj tradicionalni književni jezik čakavske dijalekatske boje. O tome kako će s time moraju odlučivati oni sami jer najbolje znaju koje su im potrebe i prioriteti. Ali za hrvatsku jezičnu cjelinu to je nedvojben dobitak. Rječnik i dikcija gradišćanskoga hrvatskog književnog jezika živa je prisutnost povijesti hrvatskoga pisanog jezika i stalno nadahnuće i poticaj za bogatiju i izražajniju porabu našega današnjeg standardnoga hrvatskoga.

Radoslav Katičić, Hrvatski jezik, Zagreb, Školska knjiga, 2013, 256.

Umro Radoslav Katičić:

https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3008221/

Oproštaj:

https://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3009070/

HAZU:

http://info.hazu.hr/hr/novosti_i_dogadanja/kalendar_dogadanja/umro-akademik-radoslav-katicic,5059.html

CroExpress:

https://www.croexpress.eu/hr-iseljenistvo/20318/istaknuti-filolog-u-zagrebu-pokopan-akademik-radoslav-katicic/

Radoslav Katičić ŽIVJETI FILOLOGIJU, dokumentarni film

https://www.youtube.com/watch?v=XohCvz1Q_Zc

Radoslav Katičić – HRT, Drugi Format

https://www.youtube.com/watch?v=HHdbaqWLgrY

Bogoslav Šulek je pojam

Bohuslav postao Bogoslav

pojam

vodovod

olovka

nogostup

kišobran

lučba je i kemija

kisik

vodik

dušik

ugljik

 

Bogoslav Šulek je graditelj hrvatskog znanstvenog nazivlja, graditelj hrvatskog leksika.

Umro je prije 200 godina (1816. – 1895.).

200. rodjendan Bogoslava Šuleka:

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2769651/

Vijenac; Matica hrvatska: Petar Vukelić (i Hrvatske novine 20_2016_5)

AKADEMIJA OBILJEŽILA 200 GODINA OD ROĐENJA BOGOSLAVA ŠULEKA

Graditelj hrvatskog leksika

http://www.matica.hr/vijenac/578/Graditelj%20hrvatskog%20leksika/

Wikipedija:

https://hr.wikipedia.org/wiki/Bogoslav_%C5%A0ulek

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje:

http://ihjj.hr/iz-povijesti/bogoslav-sulek/38/

Školski portal:

https://www.skolskiportal.hr/clanak/728-bogoslav-sulek-i-kemijsko-nazivlje/

Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Bogoslav Šulek, otac hrvatskoga znanstvenoga nazivlja

http://www.lzmk.hr/hr/izdanja/natuknice/308-radovi-leksikografskoga-zavoda-miroslav-krleza/radovi-leksikografskoga-zavoda-miroslav-krleza5/1562-bogoslav-sulek-otac-hrvatskoga-znanstvenoga-nazivlja

Hrvatska encikopedija:

http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=59993

Deutsch-kroatisches Wörterbuch:

https://books.google.de/books/about/Deutsch_kroatisches_w%C3%B6rterbuch.html?id=qgstAAAAYAAJ&hl=de

Vladimir Nazor – Hrvatski jezik

Vladimir Nazor

Hrvatski jezik

U tebi sam vijek svoj proživio,

Drevni i lijepi jeziče Hrvata;

Rođen na morskom pragu tvojih vrata,

Polako sam te, uz trud, osvojio.

 

Povede ti me i gdje nisam bio.

Na vrhu gore i na kraju gata,

U kolibici, u kući od zlata

Svuda je meni glas tvoj žuborio.

 

Htio sam biti glazbalo na kome

Zvuče ko žice, mirišu ko cvijeće

Rojevi riječi u govoru tvome.

 

Pa, uzdignut nad zipkom i nad grobom,

Da u tebi dišem i da živim s tobom,

I onda, kad me više biti neće.

(Vladimir Nazor, Hrvatski jezik)

http://ss-zcrnje-rovinj.skole.hr/upload/ss-zcrnje-rovinj/images/static3/957/attachment/RL._NAZOR.docx.

http://ss-zcrnje-rovinj.skole.hr

>online tečajevi: https://tesla.carnet.hr/

http://ss-zcrnje-rovinj.skole.hr/nastava/e_nastavni_materijali/hrvatski_jezik

 

http://www.mojsvijet.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=430&Itemid=135

 

RL._NAZOR (.doc, dokument: pjesma i pitanja, radni list)

Vladimir Nazor – O jeziku, Hrvatski jezik…

Vladimir Nazor – O jeziku

 

O njemu, da! O čarobnome vrelu,

Što davno ključa iz šikare naše

I snagu svoju razmaho je cijelu

Kada ga stijenje i glib zatrpaše!

On zvuči i psiče, teče gradu i k selu,

Kroz zlato njiva, zelenilo paše;

Na vatru nalik lije svjetlost vrelu

U sve nam sude, čuture i čaše.

Ne znamo da l’ smo gradili mi njega,

Il’ on je nama svoju dušu dao. –

A sada, nov kad mulj i suša prijeti

U ovom lomu i gaženju svega

Još nikad Hrvat nije bolje znao

Da mu je s njime živjet i umrijeti.

 

Vladimir Nazor (1942.).

http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_jezik

 

Vladmir Nazor – Hrvatski jezik

 

U tebi sam vijek svoj proživio,

Drevni i lijepi jeziče Hrvata:

Rođen na morskom pragu tvojih vrata,

Polako sam te, uz trud, osvojio.

Povede ti me i gdje nisam bio.

Na vrhu gore i na kraju gata,

U kolibici, u kući, od zlata.

Svuda je meni glas tvoj žuborio.

Htio sam biti glazbalo na kome

Zvuče ko žice, mirišu ko cvijeće,

Rojevi riječi u govoru tvome.

Pa, uzdignut nad zipkom i nad grobom

Da u tebi dišem i da živim s tobom,

I onda, kada me više biti neće.

 

http://www.mojsvijet.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=430&Itemid=135

http://proziran-svijet.bloger.index.hr/post/vladimir-nazorhrvatski-jezik/13946841.aspx

http://dnevnikcitanjalektira.blogspot.co.at/2010/06/vladimir-nazor-izbor-iz-djela.html

http://ss-zcrnje-rovinj.skole.hr/upload/ss-zcrnje-rovinj/images/static3/957/attachment/RL._NAZOR.docx. (analiza, 14 pitanja)

 

O hrvatskom jeziku:

http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_jezik

http://hr.wikipedia.org/wiki/Govori_o_hrvatskom_jeziku

http://www.sspakrac.hr/index.php/odabrano-mainmenu-32/tekst/393-deset-teza-o-hrvatskom-jeziku-dalibora-brozovia

http://ihjj.hr/novost/mjesec-hrvatskoga-jezika/87/

http://ihjj.hr/page/o-hrvatskome-jeziku/4/

Franz Rotter – E-Portfolio

E-Portfolio über den Dichter Franz Rotter (1970-2002) welches 2012 entstand (10 Jahre Slavić, 10-jähriger Todestag, Hommage).

E-portfolio o pjesniku Franciju Rotteru sa sustavom Mahara. Franc Rotter je napisao knjigu Croatia liberata koja je izašla 2002. godine. Dobio je postumno/posmrtno nagradu SLAVIĆ za 2002. godinu koja se dodijelila u Splitu 22. aprila 2003.

E-Portfolio Franc Rotter, Mahara: Franz Rotter (tajni link)

nova Mahara (tajni link): https://neu.mahara.at/view/view.php?t=PuJKyA3VsnrptMDkqQ7w

Hrvatske novine: http://hrvatskenovine.at/search/node/rotter

Kroatisches Zentrum in Wien, Hrvatski centar Beč, Biblioteka Franjo Rotter: www.hrvatskicentar.at (NEWS Service, Rotter …)

Hrvatski dragi kamen

http://www.youtube.com/watch?v=j3ctpaCaQP8

Bašćanska ploča:

http://www.youtube.com/watch?v=RYcDkt5Fhss&feature=related

%d blogeri kao ovaj: