Dometar Linzer – Ideali

Dometar Linzer

Ideali

Sunce j’ zašlo… Vjetrić puhne.

Rosne djundje kinču travu.

Polje, loza – sve ugluhne…

San se spušća na naravu.

Ljeto ide koncu bliže.

Noć postaje sve hladnija.

Sunce se kasnije diže,

Ar i zora j’ zaspanija.

Biži vrime. – Letu dani.

Uspomene su ostale,

Da zagrnu nam od lani – –

Plemenite ideale.

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 106.

Dometar Linzer

%d bloggers like this: