Dometar Linzer – Ideali

Dometar Linzer

Ideali

Sunce j’ zašlo… Vjetrić puhne.

Rosne djundje kinču travu.

Polje, loza – vse ugluhne…

San se spušća na naravu.

Ljeto ide koncu bliže.

Noć postaje vse hladnija.

Sunce se kasnije diže,

Ar i zora j’ zaspanija.

Biži vrime… Letu dani. –

Uspomene su ostale,

Da zagrnu nam od lani – –

Plemenite ideale.

Pjesništvo Gradišćanskih Hrvata, HAK, Beč, 1977, 60.

https://ivansic.wordpress.com/2019/05/13/dometar-linzer-ideali/

Dometar Linzer – Kriza i teta Liza (1932.)

Dometar Linzer

Kriza i teta Liza (1932.)

Dobro ti se smiju ljudi!

Mislu, da je samo šala

Ili ti se malo bludi,

Ako imaš… ideala.

Zdvaja, jauče teta Liza:

„Nij na cukor nit na kavu!

Ko ne mine ova kriza,

Prodat hte nam zadnju kravu!

Prodat na ‘ne potepuhe,

Prema siromaštvu gluhe;

Za varoške požeruhe,

Da nadenu si trbuhe!“…

Teta Liza, vidit ćete,

Da će nikad bolje biti,

Ko se človik čar do pete

Ne bude htil prominiti!

Dok nas peljat ne prestanu

Oni pinez-požrnjaki,

Čiju dušu vrazi hranu:

Egoiste, sebičnjaki!

S punim čmarom, još se boji,

Viče: „Meni žalož bolji!

Prviji su žepi moji!“…

A ti? – Crkni va nevolji!…

Zignat ‘voga vraga s duše,

Valja, moja teta Liza!

Nestat će va mošnji suše,

Projt će onda i ta kriza!

To je: Imat ideale! –

A ti tako dobar budi!

Povij svitu prez vse šale,

Kako se sad komu bludi! – –

Pjesništvo Gradišćanskih Hrvata, HAK, Beč, 1977, 61.

Dometar Linzer

audio: link na Maharu

Dometar Linzer – Ideali

Dometar Linzer

Ideali

Sunce j’ zašlo… Vjetrić puhne.

Rosne djundje kinču travu.

Polje, loza – sve ugluhne…

San se spušća na naravu.

Ljeto ide koncu bliže.

Noć postaje sve hladnija.

Sunce se kasnije diže,

Ar i zora j’ zaspanija.

Biži vrime. – Letu dani.

Uspomene su ostale,

Da zagrnu nam od lani – –

Plemenite ideale.

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 106.

Dometar Linzer

%d blogeri kao ovaj: