Jožef Ficko – Božji sudac

Jožef Ficko

Božji sudac

Spravljaj se, o grišna duša,

Na put pred lice Jezuša.

Ar znaš, da moraš umriti,

Naglo more ura priti,

Da ćeš ti pred Bogom stati

I od žitka račun dati.

Kad te oštri sudac svita

Za sve tvoje čine pita,

Kakav ćeš mu odgovor dat,

Ili koga na pomoć zvat?

Zaman će ti se bit tužit,

Ako mu sad ne ćeš služit!

Služi zato Bogu svomu,

I otpovi svemu zlomu!

Prosi njega s Magdalenom

I oplači grihe s Petrom;

Da on bude na Sudnji dan

Sudac tebi milostivan!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 15.

Jožef Ficko (1772. – 1843.), Slovenac, prisički farnik

%d blogeri kao ovaj: