Vjetar puše

Narodna pjesma: Vjetar puše (CD, Črni kos)

KT_pjesma na kraju_4. maja 2020.

Čitao je Gegi/Georg Kustrić/Kusztrich.

Georg Kustrić je Novoselac i usko povezan sa svojim rodnim selom. Na tom nima dvojbe, iako zbog angažmanov u teatru ima svoj stalni boravak u Beču. Ali pozornice su prazne, kazališća zaprta. Od toga je teško pogodjen i glumac Georg Kustrić.

Šesti gost KT za vrijeme koronakrize.

ništa: ORF, Pandrof (Raimund: Rasprudnjak, Goldoni: Das Kaffehaus), Kottingbrunn (Der Hexer)

gajiti rukodjelo=rukotvorstvo (hrvatske čižme)

klima, već hoditi, voziti kotačem, imati biološki vrt

selo, krajina, prosti seoski hrvatski dijalekt

ljubav i respekt prema naturi

gledajmo na našu okolicu

glazba: CD Črni kos, 2006. (Starogradska cesta, Seoski gauženjak, Rajranje – Ptica sidi: Tri ribari ribe lovu, Čabogar); Hatski trio (Visoko su ti borići)

 

Vjetar puše, malin šumi (narodna)

Ja nju ljubim, ona mene,

to je radost i veselje.

Placu mete, suze toči,

zis suzami lice moči.

Sazvao sam joj dobro jutro!

Nij mi ’tila zahvaliti.

 

Ča to mora mila biti,

da mi nećeš zahvaliti.

Neka ti onaj zahvali,

pri koj si noćas bio seli.

Rado bi ti zahvalila,

kad sam te zis srca pustila.

Vjetar puše u Novom Selu

10. decembra 2018.

Gegi Kustrić: Vjetar puše (narodna jačka iz Novoga Sela)

KT_pjesma na kraju: 10. decembra 2018.

 

Gegi Kustrić: Vjetar puše (narodna jačka iz Novoga Sela)

Vjetar puše malin šumi

Vjetar puše malin šumi

Vjetar puše malin šumi

Ja ‘mam milu ka me ljubi (imam)

Ja ‘mam milu ka me ljubi (imam)

Ja ju ljubim ona mene

Ja ju ljubim ona mene

Ja ju ljubim ona mene

To je radost i veselje

To je radost i veselje

Placu mete suze toči

Placu mete suze toči

Placu mete suze toči

Zis suzami lica moči

Zis suzami lica moči

Zazvao sam joj dobro jutro

Zazvao sam joj dobro jutro

Zazvao sam joj dobro jutro

Nij mi tila zahvaliti

Nij mi tila zahvaliti

Gegi Kustrić – Znaš kad si ti moja bila

Gegi Kustrić (Novo Selo na Hati)

Znaš kad si ti moja bila

Znaš kad si ti moja bila

Goruće si me ljubila

Sad veliš ne more bit

Na kraj ćeš me ostavit

Zač si me onda zbludila

I si nisi premislila

Da se s mojim srcem igraš

I meni tuge načinjaš

Duša moja ti goruća

Ne učini meni toga

Zbog tebe ću projt va tudjinu

Ugnut ću se svemu svitu

Mili ti moj preljubljeni

Nagni se ti bliže k meni

Sad te moram ostaviti

Tebe klinčac pozabiti

radioemisija Kulturni tajedan, 28. 8. 2017.

pjesmu na kraju je čitao Fred Hergović

transkribirao IR

%d blogeri kao ovaj: