Vjetar puše u Novom Selu

10. decembra 2018.

Gegi Kustrić: Vjetar puše (narodna jačka iz Novoga Sela)

KT_pjesma na kraju: 10. decembra 2018.

 

Gegi Kustrić: Vjetar puše (narodna jačka iz Novoga Sela)

Vjetar puše malin šumi

Vjetar puše malin šumi

Vjetar puše malin šumi

Ja ‘mam milu ka me ljubi (imam)

Ja ‘mam milu ka me ljubi (imam)

Ja ju ljubim ona mene

Ja ju ljubim ona mene

Ja ju ljubim ona mene

To je radost i veselje

To je radost i veselje

Placu mete suze toči

Placu mete suze toči

Placu mete suze toči

Zis suzami lica moči

Zis suzami lica moči

Zazvao sam joj dobro jutro

Zazvao sam joj dobro jutro

Zazvao sam joj dobro jutro

Nij mi tila zahvaliti

Nij mi tila zahvaliti

Gegi Kustrić – Znaš kad si ti moja bila

Gegi Kustrić (Novo Selo na Hati)

Znaš kad si ti moja bila

Znaš kad si ti moja bila

Goruće si me ljubila

Sad veliš ne more bit

Na kraj ćeš me ostavit

Zač si me onda zbludila

I si nisi premislila

Da se s mojim srcem igraš

I meni tuge načinjaš

Duša moja ti goruća

Ne učini meni toga

Zbog tebe ću projt va tudjinu

Ugnut ću se svemu svitu

Mili ti moj preljubljeni

Nagni se ti bliže k meni

Sad te moram ostaviti

Tebe klinčac pozabiti

radioemisija Kulturni tajedan, 28. 8. 2017.

pjesmu na kraju je čitao Fred Hergović

transkribirao IR

%d bloggers like this: