Franjo Rotter – Vaj, kaj su mi nek riči ostale

Franz/Franc/Franci/Franjo Rotter: Vaj, kaj su mi nek riči ostale

KT_pjesma na kraju_1. julija 2019.

čitao je Gegi Kustrić

https://ivansic.wordpress.com/2013/11/06/vaj-kaj-su-mi-nek-rici-ostale/

Ah brate, zašto si nestao …

15. smrtni dan Franca Rottera:

http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2825849/

Tužba za bratom:

https://ivansic.wordpress.com/2017/02/14/augustin-blazovic-tuzba-za-bratom/

Ah brate, zašto si nestao u ništa!

I za tvoju lešinu prevaren jesam.

Čini se, dio tvoj uzela j’ zemlja,

Makar da još pod vedrim nebom počivaš.

Franci

2_Croatia liberata, 2002.

2_Croatia liberata, 2002.

 

Franc Rotter – U ime Otkupitelja!

CROATIA liberata

Im Namen des Erlösers!

Ich schreibe über den Krieg,

der tobt in mir seit ew’gen Zeiten,

auch wenn ich Beute keine krieg’,

ewig werd’ ich ihn bestreiten.

Ich schreie in die Nächte,

dass der Tag der Dunkelheit nicht weicht,

dass die Finsternis den Thron sich nicht erschleicht ,

doch die Zeit beharrt auf ihrem Rechte.

Schatten trennt sich nicht vom Licht

Nacht hält dem Tage Treue,

das sind Ehen, die keine Kirche bricht,

und ich scheide jeden Tag aufs Neue.

Franc Rotter, Croatia liberata, poema, HŠtD, 2002, 9.

Franc Rotter

CROATIA LIBERATA

 

U ime Otkupitelja!

Pišem o ratu

što bijesni u meni od vremena davnih,

ako i ništa ne zaplijenim

vodit ću ga vječno.

Vičem kroz noći,

da dan ne uzmakne pred tamom,

da se tmina lukavstvom ne domogne trona – ,

no vrijeme inzistira na svome pravu.

Ne razdvaja se sjena od svjetla,

ništa više nije vjerno danu,

to su brakovi koje nijedna crkva ne raskida,

a ja se uvijek iznova rastajem od svakoga dana.

Nova Istra, 3-4/2015, 215, prijevod: Nikolina Palašić, Rijeka.

https://ivansic.wordpress.com/2013/12/30/croatia-liberata-im-namen-des-erlosers/

  • početak: 14.10.2016.
  • kraj: 8.11.2016.
  • kontrola: 14.11.2016.
  • kategorija: Croatia liberata_Pula_2015
  • … putujemo po stazama gradišćanskohrvatskog pjesništva

 

2_Croatia liberata, 2002.

2_Croatia liberata, 2002.

 

nova-istra-3-4_2015

nova-istra_3-4_2015

Franc Rotter – Koga da još oplakujem

Wen soll ich noch beweinen

zwei Tote sind hier zu beklagen

Sprachlosigkeit soll diese Zweisamkeit vereinen

des Nachts kann das Wort nicht tagen.

Bist Du jetzt, so war ich jetzt.

Was soll ich halten von der Zeit

ihr Vergehen, Fliehen, ihr Verrinnen?

Was erwarten von der Zeit?

Ihr Anfang bin ich, ihr Beginnen.

Dein Tod kleidet sich in karge Worte

und flüstert mir erhaben zu,

dass er die Zeit nicht kenne

Vergehendes nicht, doch Kommendes sähe

weil Er nie ruhte, aber aufbräche,

dass Er zur Ruhelosigkeit sich bekenne

niemals mitleidig um sich blicken wolle

niemals sehen, nur gesehen werden möchte,

denn wer nicht fliehe

dem seien die Dinge auf der Flucht,

wer um sich blicke

den blickten vergehende Dinge an.

Franc Rotter, Croatia liberata, poema, HŠtD, 2002, 10.

Koga da još oplakujem

dva mrtva su ovdje za žaliti

šutnja neka ujedini tu dvojnost

riječ ne može razdaniti noć.

Ako si ti sada, ja sam sada bio.

Što da mislim o vremenu

njegovoj prolaznosti, letu, otjecanju?

Što očekivati od vremena?

Njegov sam početak, njegov trud.

Tvoja se smrt odijeva u oskudne riječi

i nadmoćno mi šapće

kako Ona ne poznaje vrijeme

ne poznaje prolaznost, a vidi budućnost

jer nikada ne spava, uvijek se kreće

priznaje samo nemir

ne promatra svijet sa suosjećanjem

ne želi vidjeti, želi samo da je vide

jer tko ne bježi

od njega sve bježi,

tko gleda oko sebe,

njega su gledale prolazne stvari.

Nova Istra, 3-4/2015, 215-216, prijevod: Nikolina Palašić, Rijeka.

https://ivansic.wordpress.com/2013/12/29/croatia-liberata-wen-soll-ich-noch-beweinen/

Franc Rotter – Ne, nikada on ne bi ustrajao

Nein, nie würde Er verharren

Soll Er denn im Angesicht der Geburt

die Vergangenheit entdecken?

Soll Er wie jene, die ihm nachtrauern

in Altgier verfallen

sich Seine Zukunft ververgangenheitigen?

Auf den Gräbern thronen seine Siegeskränze

auf den Höfen liegt der Frieden brach – ,

hier ruht ein Hafen ohne Grenze,

der uferlos in Stille stach.

Franc Rotter, Croatia liberata, poema, HŠtD, 2002, 11.

Ne, nikada on ne bi ustrajao

pa zar da gledajući u rođenje

otkriva prošlost?

Zar da poput onih koji žaluju za njim

zapadne u požudu za prošlim,

zar da si budućnost oprošlosti?

Na grobovima stoluju pobjednički vijenci

na dvorištima mir neobrađen stoji – ,

ovdje počiva luka bez granica,

smještena u beskonačnoj tišini.

Nova Istra, 3-4/2015, 216, prijevod: Nikolina Palašić, Rijeka.

https://ivansic.wordpress.com/2013/12/28/croatia-liberata-nein-nie-wurde-er-verharren/

Franc Rotter – Vrijeme boravi kroz sve sate

Die Zeit weilt alle Stunden

und teilt das Leben mir in zwei

vor mir seh’ ich

was mein Leben war

von mir wendet sich

somit nehm’ ich es wahr,

der Zukunft hat das Leben den Rücken gekehrt

rückwärts geh’ ich in die Zukunft

ohne Rückhalt falle ich

und von Zukunft weiß ich

weil sie vergänglich ist,

Rückkehr also ist die Zukunft

der Vergangenheit also wandte ich das Antlitz zu,

wo ich auch schreite

wohin die Blicke ich auch richte

ich lebe nur an einer Seite

durch Rückfall halte ich Schwur

dem zeitlichen Geleite.

Franc Rotter, Croatia liberata, poema, HŠtD, 2002, 12.

Vrijeme boravi kroz sve sate

i život mi dijeli nadvoje

vidim pred sobom

kakav mi je život bio

okreće se od mene

pa shvaćam

da je život budućnosti okrenuo leđa

idem unatraške u budućnost

bez oslonca padam

i znam kakva je budućnost

jer je prolazna,

povratak je dakle budućnost

okrećem stoga lice prema prošlosti,

u kojoj i koračam,

prema kojoj i usmjeravam poglede

živim na jednoj strani samo

padom natrag održavam obećanje

vremenskoj pratnji dano.

Nova Istra, 3-4/2015, 217, prijevod: Nikolina Palašić, Rijeka.

https://ivansic.wordpress.com/2013/12/27/croatia-liberata-die-zeit-weilt-alle-stunden/

Franc Rotter – Tvoj je posljednji dah

Dein letzter Hauch

hat die Segel der Nacht gefüllt

beflaggt mit dem Rauch

geweihter Totenkränze

kommt und geht die Barke unerkannt

aus dem Tiefen

Dunkelheit lichtend

über jede Grenze.

Wohin, frage ich

weht die Leidenschaft Dich fort?

Wohin, klage ich

trägt dein zeitloser Anfang das Wort?

Vor dem Warum, sage ich

sind alle Menschen gleich

und die Menschheit ist an Totsein reich.

Franc Rotter, Croatia liberata, poema, HŠtD, 2002, 13.

Tvoj je posljednji dah

napunio jedra noći

ogrnut zastavom dima

blagoslovljenih mrtvačkih vijenaca

dolazi i odlazi nepoznata barka

iz dubine

rasvjetljujući tamu

preko svake mjere.

Kamo te, pitam

otpuhuje strast?

Kamo, žalim se

tvoj bezvremenski početak odnosi riječ?

Ispred toga Zašto, kažem

svi su ljudi jednaki

a čovječanstvo bogato je smrću.

Nova Istra, 3-4/2015, 217, prijevod: Nikolina Palašić, Rijeka.

https://ivansic.wordpress.com/2013/12/26/croatia-liberata-dein-letzter-hauch/

%d blogeri kao ovaj: