Augustin Blazović – S licem prema narodu – Uvod

Uvod

Tema ove zbirke većinom jednostavnih pjesam je borba za narodni opstanak Gradišćanskih Hrvatov. A to možda jače opravdava njihovo tiskanje, nego li književna vrijednost, (ku nekako i sam u pitanje stvaljam).

U minulom desetljeću rasla je u meni briga za budućnost našega naroda u Gradišću. Hrvatski jezik njeguje se premalo u školi, a napusti se i u mnogoj hrvatskoj obitelji. Još i ono oduševljenje ko se novije javlja kod nekih naših mladih, ili oživljenje naših pozornic, zaliju pesimisti tom sumnjom, nije li to možda poslidnji uzdah prije konca?

Protiv toga pesimizma boru se strastveno ove pjesme lutajući med dvojbom i borbom i ufanjem ili nadom. Zato su one i naminjene u prvom redu našemu običnomu hrvatskomu narodu u Gradišću.

Početo od posjeta na „Čakavskom saboru“ 1973. ljeta u Žminju i Rovinju okrenuo sam se u svojem pjesništvu svisno prema narodu. Njemu pjevam. A da me razumi, trsim se na (>za) jasnoću i razumljivost u smislu (logos) i na melodičnost (melos) u ritmu, naravno po naši naglaski ili barem po neki naglaski ki su prošireniji u Gradišću.

(Za svoje novije duhovne pjesme religioznoga-vjerskoga sadržaja pripravljam posebnu zbirku.)

Predsjedniku Hrvatskoga štamparskoga društva, bratiću Mirku Berlakoviću srdačna hvala za velik trud kim je priredio zbirku pod štampu. Isto hvalim i našemu umjetniku kiparu Tomi Rešetariću ki je stvorio za ovu knjižicu drvoreze.

Neka ove pjesme „S licem prema narodu“ uzbudu, uzdrmaju naš narod u Gradišću, da se ne utopi u pesimizmu. Neka se one kao strastven krik iz teške, bolne, dramatične situacije čuju i izvan granic Gradišća.

 

U korizmi 1987.                                                                     Augustin Blazović

 

Augustin Blazović

S licem prema narodu

Urednik: Mirko Berlaković

Drvorezi u ručnom tisku: Tome Rešetarić

Slog: Hrvatsko štamparsko društvo

Tisak: Wograndl-Druck, Mattersburg

Knjiga LXI HŠtD, Željezno 1987

ciklusi:

pjesma

ne zivaj u pupak svoj

novih cimbalov sedam

s licem prema narodu

prolog

uvod

  • kraj: 13.10.2016.
  • kontrola: 20.10.2016
  • kategorija: Augustin Blazović_1987
  • … putujemo po stazama gradišćanskohrvatskog pjesništva

 

Augustin Blazović_S licem prema narodu_1987

 

Zbirka je izlazila prije otprilike 30 godina. Mnoge pjesme su datirane (1986.: 25 pjesama; neke prije ili poslije 1986., a neke nemaju datuma).

Učenici u Borti su u časopisu Dvotočka (Bortanski ekspres 9_2004, izdavač: HKD)  napisali svoja razmišljanja o nekim pjesmama. Njihovi radovi se mogu tu pogledati (download):

dotocka_9_2004_naslovnadotocka_9_2004-2

dotocka_9_2004-1 dotocka_9_2004-3

 

Augustin Blazović – Namjera

Prolog

Augustin Blazović

Namjera

Nisam iskao za vas

biserje riči i slik.

Samo od skrbi za narod

ranjeno srce otvaram

da u borbi za ufanje

dvojbe nadvladam

i jačam vašu narodnu svist.

Proste su riči proste su pjesme

ne zamataju

stvarnosti gole i bolne

u čarobne riči i slike.

Ne morem

ne kanim

zatvarati

smisao u ganjke.

Ne morem

očima zažmirati

da ne vidim

ne spoznam

potresnu stvarnost.

U januaru 1987.

Augustin Blazović, S licem prema narodu, Željezno, Hrvatsko štamparsko društvo, 1987, 7.

Augustin Blazović – S licem prema narodu

S licem prema narodu

Augustin Blazović

S licem prema narodu

Oči u oči

lica u lica

od ust do ust

od srca do drca

Skinuti zastore

srušiti zidi

odstraniti granice

graditi most

Šaka u šaku

ruka u ruku

čelični lanac

svi su tvoj rod

Od sela do sela

od hiže do hiže

zbudjati jačati

narodnu svist

Širiti ljubav

k jeziku svomu

glasiti novoga proljeća

veselu vist

Augustin Blazović, S licem prema narodu, Željezno, Hrvatsko štamparsko društvo, 1987, 12.

Augustin Blazović – Narod

Augustin Blazović

Narod

Gdo je to „narod?“

To si ti

to sam ja

to smo mi

To su naše obitelji

muži i žene

starci i dica

To su svi

ki naš jezik govoru

to su naša ognjišća

To su sva ljeta

svi vijeki

naše prošlosti

To su pjesme i ples

i smih za danas

to su za zutra

i priksutra

dvojbe i strah

To su i naša groblja

naši pokojni

čija se tijela

raspadju u prah

Narode

daj račun o sebi

živiš li još?

Augustin Blazović, S licem prema narodu, Željezno, Hrvatsko štamparsko društvo, 1987, 13.

Augustin Blazović – Jezik

Augustin Blazović

Jezik

I onda

kad samo

zajecneš

kot prvi jecaj

na usnica

malog ditešca

kao mrvica

žalož slasnoga kruha

drag si mi

slast si mi

jezik

Kot uzdah poslidnji

na grčevito

stisnuli usna

u hipcu smrti

Hrvata poslidnjeg

u jednom našem selu

drag si mi

slast si mi

jezik

Na moje oči

pod moje obrve

ne vrzite zlata

ne vrzite srebra

i nijedne kovine

samo tih šapat

molitve moga jezika

drag si mi

slast si mi

jezik

Augustin Blazović, S licem prema narodu, Željezno, Hrvatsko štamparsko društvo, 1987, 14.

Augustin Blazović – Naša budućnost

Augustin Blazović

Naša budućnost

Narode

čuo si već stoput

u svojoj mladosti

živiš

Dica

hrvatska dica

kade ste

kade ste?

Prez vas

naš narod

živ ostati ne će

Tražiš budućnost?

Ne umiraj

u dičji vrtići

u prazni škola i crikva

u zarušeni hiža

Pometi staze

izgradi nove

hiže i stane

Napuni zipke

dičje vrtiće

škole i crikve

Ah dojdi mladost

dojdi budućnost

dojdi život

Augustin Blazović, S licem prema narodu, Željezno, Hrvatsko štamparsko društvo, 1987, 15.

Augustin Blazović – Muži

Augustin Blazović

Muži

Muži žilavi hrasti

naroda moga

išću zabrinuto put

van iz narodne mizere

van iz zdvojnosti

u novi život.

Mladi sad vidu:

zaman je iskati

pomoći drugde

Pametno kriknu

narodu svomu:

Pomozimo si

sami sebi

i trud neće

biti zaman.

Hodmo, hodmo

iz križnoga puta

iz narodne Golgote

u pravi Vazam!

Pajngrt, Vazam 1986.

Augustin Blazović, S licem prema narodu, Željezno, Hrvatsko štamparsko društvo, 1987, 16.

%d blogeri kao ovaj: