Ivan Klaudus – Čar Božićne noći

Ivan Klaudus

Čar Božićne noći

Kako j‘ tiha sva narava,

Kot da mirno sanja, spava,

Misec kaže blijedo lice,

Njega dvoru nut zvjezdice.

Još i hladni vjetrić muči,

Samo brk i drivlje skuči

Pod težinom svježeg sniga,

Kim se j‘ ovio brig do briga.

Seoce leži u tišini,

Zvrhu njega u višini

Zvijezde živo zaigraju,

Čarobno nam zabliskaju.

Zač je noć sad puna čara,

Osobitog ovog žara?

Zač se danas sve raduje,

Do polnoći virostuje?

Ar se danas v noći rodi,

Koga diču svi narodi,

Koga čeka svaka duša:

Kralja mira i Kristuša!

Gradišćanski hrvatski gaj, HŠtD, knjiga IX, Željezno, 1967, 132.

Božićna noć (Badnjak)

%d blogeri kao ovaj: