Mate Meršić Miloradić – Milim malim gostom 1918.

Mate Meršić Miloradić

Milim malim gostom 1918.

Opet ste došle,

Ptičice male?

S vrta i luga

Ste me napale!

   Goni vas k meni

     Zima i glad…

   Ča ću sad s vami,

     Ča ću setrat?

Simena nimam,

Još ni droptinja,

Prazne su ruke,

Prazna je škrinja:

   Suša je bila,

     Cval je nek slak…

   Gladimo doma,

     Gladi vojak!

Zima vas muči?

Muči i mene,

Steplit ne morem

Noge zebene,

   Još ni kad sjedem

     K peći na klup…

   Drva su skupa,

     Ugljen je skup!

Ptičice male,

Glejte, na svitu

Srdu, nazlobu

Sotoni nitu!

   Nij već dobrote,

     Srca su led,

   Duše su vihor,

     Tuča i smet!

Razum se muti,

Pamet se čudi:

Lozne su zviri

Bolje neg‘ ljudi!

   Gavran i vrana,

     Piljuk i ptić

   Jesu uz ljude

     Kot golubić!

Kolju se skupa

Sva pokoljenja,

Ki smo prvina

Svega stvorenja!

   Vuku va lugi

     Dobar je vuk…,

   Ptičice male,

     Pojte va lug!

Mate Meršić Miloradić, Jačke, Treće izdanje, Knjiga XXVII, Hrvatsko štamparsko društvo, Željezno, 1978, 272-273.

Oglasi

Pasterci i jedanaesterci

 

Piccasso iz Poreča_7_2016

penalty ili striljanje jedanaestercev

Großglockner i Pasterci

austrijski, lipi

matrštofki jedanaesterci

strašni, katastrofalni

ostaneš prez prajza pak

čuda pota, ali ipak prez pota (Potta)

Salzburg dalje tanca na tri piri

prvenstvo, kup i Europa

Smail P.

Alois H.

Nedeljko M.

Manuel S.

promašili

slabi živci

svi krivci

SVM i Red Bull Salzburg su se na travi duelirali, polufinale u Austrijskom nogometnom kupu, 0:0 nakon poduženja, ali vratar Cican Stanković (Dolnjoaustrijski Bosanac) je držao sve…

http://sport.orf.at/stories/2292768/2292767/

http://sport.orf.at/stories/2292768/2292732/

http://sport.orf.at/stories/2292768/2292740/

Paula von Preradović – unuka Petra Preradovića

Paula von Preradović – unuka Petra Preradovića

Lyrik aus dem Glauben:

Lyrik aus dem Glauben oder, um es anders auszudrücken, das wahre religiöse Gedicht, ist etwas durchaus Ungemeines, unendlich schwer Erreichbares, namenlos Kostbares, eine höchst glückhafte und seltene Geburt.

Paula Preradović_Lyrik aus dem Glauben

Von der Verfemung des Gedichtes:

Das Gedicht h a t nicht Form, es i s t Form, es h a t nicht Sinn, es ist S i n n.

Paula Preradović_Von der Verfemung des Gedichtes

Was ist gute Prosa?

Goethe sagt: „Um Prosa zu schreiben, muss man etwas zu sagen haben; wer aber nichts zu sagen hat, der kann doch Verse und Reime machen, wo denn ein Wort das andere gibt und zuletzt etwas herauskommt, das zwar nichts ist, aber doch aussieht als wäre es etwas.“

Paula Preradović_Was ist gute Proza

Paula von Preradović, Porträt einer Dichterin, Österreichische Verlagsanstalt Innsbruck, 1955.

Mate Meršić Miloradić – Roda 1916.

Mate Meršić Miloradić

Roda 1916.

Došlo nam je protuliće,

Zeleni se mlado kiće,

Mačke strižu zimsku dlaku,

A va mlaki i uz mlaku

   Žabe jur krekeću,

   Zamirat im neću.

S tudjine je došla roda,

Vrepčići ju vidu s poda,

Zdaleka joj mašu s krili:

Teta roda, zdravi bili!

   Ona s kljunom zmjesta

   Serbus! im zaresta.

S vrta ja zagledam gori,

Ću li čut, a fortiori1,

Lip pozdrav od Bijelo-črne,

A ona mi rep obrne…

   Mizantrop2 – uči me –

   Jesu stvari nime.

Moj škadanj je med orihi,

A na škadanj kapić tihi;

Roda skroz po njem pohaja,

Pak postane tisk kod kraja,

   Stanje si pregleda,

   Čvrsta li je greda.

Lipo tiho i prez pota

Znosit će mi trnje s plota;

Će li pitat gospodara,

Zato, bome, se ne stara:

   Njoj od sada sliši

   Moj škadanj i miši.

Cijeli plot na krov znosit će,

Kus od koša, stare vriće;

Zgradit će si gnjazdetinu,

Skružit dniku va sredinu,

   Na sredini dniku

   Će zaplest s piriku.

Vrepčićem dopušća gazda,

Da si spliću svoja gnjazda

Okolo va gnjazdetini. –

Provijant va magacini

   Su vrepčići mladi

   Rodi pri blokadi.

Žabe, kače po močvari,

I na dvori male stvari,

Piple, race, … ča ulovi,

Žvakat će na mojem krovi.

   Lovit će pro rata4,

   Prez certifikata.

Magacine pune ima,

Svim financem pred očima

Ekspedira va putaču

Ništ nek meso, žabu, kaču…

   Nam va zdjelu meću

   Pažulj, grah i leću.

Sve na zemlji i va vodi

Služi ada teti rodi,

S krova stvari plaši-tiši:

Čit! gnjusobe, kače, miši!…

   Ter si tako sklopi

   Mir va Europi.

Teta roda, bar ne kuri,

Daleko je va kulturi:

Mir uživa na Parnasi!…

(To je nek kod ljudi, da si

   Glave konkordatum2

   Sklapaju s lopatum.)

Serbus ada, roda teta!

Živimo prez panganeta!

Pipliće ne kradi s dvora,

Ar te neću trpit zgora:

   Ča si gdo zamisi,

   S časom sam poji si! –

_____________________

1 Ako je malim vrepcem zarestala – serbus! mene, človika, svojega kralja, će to a fortiori, još lipše, pozdravit.

2 Mizantrop – grčka rič – ljudomrzitelj.

3 konkordatum – pogodba.

4 pro rata – na rate.

Mate Meršić Miloradić, Jačke, Treće izdanje, Knjiga XXVII, Hrvatsko štamparsko društvo, Željezno, 1978, 273-275.

Mate Meršić Miloradić – Wilsonov mir

Mate Meršić Miloradić

Wilsonov mir1

„Si vis pacem, Fidem para!“

„Mir nek prava Vjera stvara!“

To na kratki sve opsiže,

Ča na tronuš Wilson diže.

Ali svaki poznat ima,

Ča je koren, ča je cima!

Ča je Vjera! To pokaži!

Zvjerovat vonjave laži?

Povidajke jalne, lude,

Od Sibile ili Drude2?

Ča se sanja, ča bakara,

Viška ili vrag začara?

Kako viška noćnu dob,

Da me nigdo ne razdraži,

Zdoji kravu, gnjavi drob?

Šuti, mudri Euklides3!

To je Kredo, a ne Fides!

Kredo črno…, znam i bijelo,

Ko je svetost na se zelo!

Ar će ćut i svete laži!…

Ada tiho, posluhnite

Ter me dobro razumite!

Fides-Vjere nij va glavi,

Nek va srci, va ljubavi!

Glava spozna, sudi, puti,

Srce ljubi, mrzi, ćuti!

Vjeran budem, ako hoću

Ljubit kripost, mrzit zloću;

Bog je vjeran, Bog je Vjera,

Sve kriposti puna mjera!

Vjera sliši k zvršenosti,

Ne prestane po znanosti,

Nit va nebu ne premine,

Kad se spuni čas doline!

Vjerno-Željno-Ljubit: troje,

Na sve vijeke trojedno je!

Kredo, Spera se izbriše,

Kot nam sveti Paval piše.

Sada čujte rič od mira,

Kamo Wilson mudro smira!

Štuke, tanke ispružuje,

Bliskom-triskom nazvišćuje:

„Odsle mir je naša slava!

Skončat mora moć krvava

Moć krvavu na sve čase,

Zemi svaki Vjeru na se,

Branit dobre, zničit zale,

Šoviniste-kanibale,

Oslobodit sve vazale,

Ne nek zbrojne, neg’ i male,

Na tla zvalit arzenale,

Diplomatske zatrt jale,

Svim otvorit pute blage,

Svim pritvorit tudje prage!

Europa! Mali kut si!

Mi smo odske tvoji suci!

Da već svita ne potpališ,

Vresnut će oružni stališ!

Svitom Vjera vladat mora,

Čuvat zemlju od zatora!

Da prez moći bude vrag,

Tvoj je tron: aeropag4!“

________________________

1 Pjesnik u ovoj pjesmi kritizira mir, koja je Wilson proglasio. Pravi mir postoji samo u srvu, u ljubavi.

2 Sibila je bila prorokinja Rimljanov, a Druida Keltov.

3 Euklides je grčki mudroznanac.

4 Aeropag zlamenuje ovde ljudovladu.

Mate Meršić Miloradić, Jačke, Treće izdanje, Knjiga XXVII, Hrvatsko štamparsko društvo, Željezno, 1978, 275-277.

Augustin Blazović – Televizor govori po nimšku

KT, pjesma na kraju, 16. 4. 2018.

Augustin Blazović: Televizor

https://ivansic.wordpress.com/2016/09/22/augustin-blazovic-televizor/

Mate Meršić Miloradić – Talijanski mir

Mate Meršić Miloradić

Talijanski mir

„Si vis pacem, para bellum!“

„Bič va ruki, pas pod steljom!“

To se djački šte kroz sito,

Po hrvatsku je očito:

Imperator, kralj, empir

Sabljom zveknu ter je mir!

Hoch! hura, hura, hura!

Dinamit, pukšeni prah!

Doli gaće, kušti, čitt!

Na tla cecni cijeli svit!

*

*            *

Njim ne ujde mir spod nog,

Ar je svaki krvolok!

K srčenosti, na kuraž

Biše krvni aldumaš!

Njim teče još krv va žili,

Ku su njevi oci pili:

Spita krv na bandu spaja

S tolovajem tolovaja;

Spita krv im dâ kuraž,

Sić narode na guljaš!

Ki je pravi Soliman,

Je od krvi užeran,

Nij to pravi Bajazid,

Ki od krvi nij opit,

Nij to pravi Džengis-Khan,

Ki od krvi nij pijan!

*

*           *

Takov je mir s trnja plot

„Ius Romanum“, rimski skot!

Mir uz krvne legione,

Uz šandare, uz špione,

Uz kartuše, štuke, tanke,

Mir za grade, mir za banke!

Mate Meršić Miloradić, Jačke, Treće izdanje, Knjiga XXVII, Hrvatsko štamparsko društvo, Željezno, 1978, 277-278.

Tilijanski mir=Talijanski mir

Imperetor=Imperator

Džengis-Khan>Džingis-kan

%d bloggers like this: